Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arise" into Latvian language

Vārda "cēlies" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Arise

[Celies]
/əraɪz/

verb

1. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

1. Nāciet eksistencē

 • Iegūstiet formu vai formu
 • "Šajā valstī radās jauna reliģiska kustība"
 • "Mīlestība, kas radās no draudzības"
 • "Doma par grāmatu izauga no īsa stāsta"
 • "Interesanta parādība uprose"
  sinonīms:
 • izcelsme
 • ,
 • rodas
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • attīstīt
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • pavasaris
 • ,
 • augt

2. Originate or come into being

 • "A question arose"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • come up
 • ,
 • bob up

2. Izcelsme vai rašanās

 • "Radās jautājums"
  sinonīms:
 • rodas
 • ,
 • nāc augšā
 • ,
 • bob up

3. Rise to one's feet

 • "The audience got up and applauded"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • get up
 • ,
 • stand up

3. Pacelieties kājās

 • "Skatītāji piecēlās un aplaudēja"
  sinonīms:
 • rodas
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • celies augšā
 • ,
 • piecelties

4. Result or issue

 • "A slight unpleasantness arose from this discussion"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • come up

4. Rezultāts vai problēma

 • "No šīs diskusijas radās neliela nepatīkamība"
  sinonīms:
 • rodas
 • ,
 • nāc augšā

5. Move upward

 • "The fog lifted"
 • "The smoke arose from the forest fire"
 • "The mist uprose from the meadows"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • lift
 • ,
 • arise
 • ,
 • move up
 • ,
 • go up
 • ,
 • come up
 • ,
 • uprise

5. Virzīties uz augšu

 • "Migla pacelta"
 • "Dūmi radās no meža ugunsgrēka"
 • "Migla pacēlās no pļavām"
  sinonīms:
 • celšanās
 • ,
 • paceliet
 • ,
 • rodas
 • ,
 • virzīties uz augšu
 • ,
 • ej augšā
 • ,
 • nāc augšā
 • ,
 • audzināt

6. Take part in a rebellion

 • Renounce a former allegiance
  synonym:
 • rebel
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • rise up

6. Piedalies sacelšanās

 • Atteikties no bijušās uzticības
  sinonīms:
 • nemiernieks
 • ,
 • rodas
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • celies

7. Get up and out of bed

 • "I get up at 7 a.m. every day"
 • "They rose early"
 • "He uprose at night"
  synonym:
 • get up
 • ,
 • turn out
 • ,
 • arise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • rise

7. Celies un izkāp no gultas

 • "Es ceļos katru dienu pulksten 7"
 • "Viņi cēlās agri"
 • "Viņš naktī sacēlās"
  sinonīms:
 • celies augšā
 • ,
 • izrādīties
 • ,
 • rodas
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • celšanās

Examples of using

Accidents arise from carelessness.
Nelaimes gadījumi rodas no neuzmanības.