Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apron" into Latvian language

Vārda "aprons" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Apron

[Priekšauts]
/eprən/

noun

1. A garment of cloth or leather or plastic that is tied about the waist and worn to protect your clothing

  synonym:
 • apron

1. Auduma vai ādas vai plastmasas apģērbs, kas ir saistīts ar jostasvietu un nēsāts, lai aizsargātu jūsu apģērbu

  sinonīms:
 • priekšauts

2. (golf) the part of the fairway leading onto the green

  synonym:
 • apron

2. ( golfs ) kuģu ceļa daļa, kas ved uz zaļo

  sinonīms:
 • priekšauts

3. The part of a modern theater stage between the curtain and the orchestra (i.e., in front of the curtain)

  synonym:
 • proscenium
 • ,
 • apron
 • ,
 • forestage

3. Modernā teātra posma daļa starp aizkaru un orķestri ( i.i., aizkara priekšā )

  sinonīms:
 • proscēnijs
 • ,
 • priekšauts
 • ,
 • mežsaimniecība

4. A paved surface where aircraft stand while not being used

  synonym:
 • apron

4. Bruģēta virsma, kurā gaisa kuģis stāv, kamēr netiek izmantots

  sinonīms:
 • priekšauts