Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "approval" into Latvian language

Vārda "apstiprinājums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Approval

[Apstiprinājums]
/əpruvəl/

noun

1. The formal act of approving

 • "He gave the project his blessing"
 • "His decision merited the approval of any sensible person"
  synonym:
 • blessing
 • ,
 • approval
 • ,
 • approving

1. Formālais apstiprināšanas akts

 • "Viņš projektam deva savu svētību"
 • "Viņa lēmums bija pelnījis jebkuras saprātīgas personas apstiprinājumu"
  sinonīms:
 • svētība
 • ,
 • apstiprinājums
 • ,
 • apstiprināt

2. A feeling of liking something or someone good

 • "Although she fussed at them, she secretly viewed all her children with approval"
  synonym:
 • approval

2. Sajūta, ka kaut kas patīk vai kāds labs

 • "Lai gan viņa viņus satrauca, viņa slepeni apskatīja visus savus bērnus ar apstiprinājumu"
  sinonīms:
 • apstiprinājums

3. Acceptance as satisfactory

 • "He bought it on approval"
  synonym:
 • approval
 • ,
 • favorable reception
 • ,
 • favourable reception

3. Pieņemšana kā apmierinoša

 • "Viņš to nopirka pēc apstiprināšanas"
  sinonīms:
 • apstiprinājums
 • ,
 • labvēlīga uzņemšana

4. A message expressing a favorable opinion

 • "Words of approval seldom passed his lips"
  synonym:
 • approval
 • ,
 • commendation

4. Ziņojums, kurā izteikts labvēlīgs viedoklis

 • "Atbildes vārdi reti izturēja lūpas"
  sinonīms:
 • apstiprinājums
 • ,
 • uzslavas

Examples of using

I would be grateful for your approval of this request.
Es būtu pateicīgs par jūsu apstiprinājumu šim pieprasījumam.
With your approval, I would like to offer him the job.
Ar jūsu apstiprinājumu es gribētu viņam piedāvāt darbu.