Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appreciable" into Latvian language

Vārda "ievērojams" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Appreciable

[Novērtējams]
/əpriʃəbəl/

adjective

1. Enough to be estimated or measured

  • "Appreciable amounts of noxious wastes are dumped into the harbor"
    synonym:
  • appreciable

1. Pietiekami, lai novērtētu vai izmērītu

  • "Ievērojams daudzums kaitīgo atkritumu tiek izgāzts ostā"
    sinonīms:
  • jūtams

Examples of using

He's shown no appreciable change of attitude.
Viņš nav izrādījis vērā ņemamas attieksmes izmaiņas.