Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apparatus" into Latvian language

Vārda "aparāts" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Apparatus

[Aparāts]
/æpərætəs/

noun

1. Equipment designed to serve a specific function

  synonym:
 • apparatus
 • ,
 • setup

1. Iekārtas, kas paredzētas konkrētas funkcijas veikšanai

  sinonīms:
 • aparāts
 • ,
 • iestatīšana

2. (anatomy) a group of body parts that work together to perform a given function

 • "The breathing apparatus"
  synonym:
 • apparatus

2. (anatomija) ķermeņa daļu grupa, kas darbojas kopā, lai veiktu noteiktu funkciju

 • "Elpošanas aparāts"
  sinonīms:
 • aparāts

Examples of using

The physics laboratory has the best apparatus I've ever seen.
Fizikas laboratorijā ir labākais aparāts, kādu esmu redzējis.