Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "angry" into Latvian language

Vārda "dusmīgs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Angry

[Dusmīgs]
/æŋgri/

adjective

1. Feeling or showing anger

 • "Angry at the weather"
 • "Angry customers"
 • "An angry silence"
 • "Sending angry letters to the papers"
  synonym:
 • angry

1. Sajūta vai dusmu parādīšana

 • "Dusmojies laika apstākļos"
 • "Sandzināt klientus"
 • "Dusmīgs klusums"
 • "Nosūtot dusmīgas vēstules dokumentiem"
  sinonīms:
 • dusmīgs

2. (of the elements) as if showing violent anger

 • "Angry clouds on the horizon"
 • "Furious winds"
 • "The raging sea"
  synonym:
 • angry
 • ,
 • furious
 • ,
 • raging
 • ,
 • tempestuous
 • ,
 • wild

2. ( no elementiem ) it kā izrādītu vardarbīgas dusmas

 • "Sakārtie mākoņi pie horizonta"
 • "Nepatīkams vējš"
 • "Skalojošā jūra"
  sinonīms:
 • dusmīgs
 • ,
 • nikns
 • ,
 • mērens
 • ,
 • savvaļas

3. Severely inflamed and painful

 • "An angry sore"
  synonym:
 • angry

3. Smagi iekaisis un sāpīgs

 • "Dusmīgs sāpis"
  sinonīms:
 • dusmīgs

Examples of using

Tom got angry when Mary referred to his friend in that tone.
Toms sadusmojās, kad Marija šajā tonī atsaucās uz savu draugu.
Tom got so angry he raved like a madman.
Toms tik ļoti sadusmojās, ka izvaroja kā neprāts.
Tom was angry at me for not coming.
Toms dusmojās uz mani, ka neatnāca.