Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ancient" into Latvian language

Vārda "senais" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Ancient

[Senatnīgs]
/enʧənt/

noun

1. A very old person

  synonym:
 • ancient
 • ,
 • antediluvian

1. Ļoti vecs cilvēks

  sinonīms:
 • senatnīgs
 • ,
 • antediluvian

2. A person who lived in ancient times

  synonym:
 • ancient

2. Cilvēks, kurš dzīvoja senos laikos

  sinonīms:
 • senatnīgs

adjective

1. Belonging to times long past especially of the historical period before the fall of the western roman empire

 • "Ancient history"
 • "Ancient civilizations such as those of the etruscans and sumerians"
 • "Ancient greece"
  synonym:
 • ancient

1. Piederība seniem laikiem, īpaši vēsturiskajam periodam pirms rietumromas impērijas krišanas

 • "Senā vēsture"
 • "Senās civilizācijas, piemēram, etrusku un šumeru civilizācijas"
 • "Senā grieķija"
  sinonīms:
 • senatnīgs

2. Very old

 • "An ancient mariner"
  synonym:
 • ancient

2. Ļoti vecs

 • "Senais jūrnieks"
  sinonīms:
 • senatnīgs

Examples of using

The ancient heroes, as we now know them, were all endowed with many virtues.
Senie varoņi, kā mēs tos tagad pazīstam, visi bija apveltīti ar daudziem tikumiem.
Her hobby was to collect ancient coins.
Viņas hobijs bija seno monētu kolekcionēšana.
I have never seen anyone who knows so much about ancient history.
Nekad neesmu redzējis nevienu, kas tik daudz zinātu par seno vēsturi.