Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "amplification" into Latvian language

Vārda "amplifikācija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Amplification

[Pastiprināšana]
/æmpləfəkeʃən/

noun

1. Addition of extra material or illustration or clarifying detail

 • "A few remarks added in amplification and defense"
 • "An elaboration of the sketch followed"
  synonym:
 • amplification
 • ,
 • elaboration

1. Papildu materiāla vai ilustrācijas pievienošana vai sīkāka informācija

 • "Dažas piezīmes, kas pievienotas pastiprināšanā un aizsardzībā"
 • "Sekoja skices izstrāde"
  sinonīms:
 • pastiprināšana
 • ,
 • izstrāde

2. The amount of increase in signal power or voltage or current expressed as the ratio of output to input

  synonym:
 • amplification
 • ,
 • gain

2. Signāla jaudas vai sprieguma vai strāvas palielināšanās daudzums, kas izteikts kā izejas un ieejas attiecība

  sinonīms:
 • pastiprināšana
 • ,
 • gūt labumu

3. (electronics) the act of increasing voltage or power or current

  synonym:
 • amplification

3. ( elektronika ) pieaugošā sprieguma vai jaudas vai strāvas darbība

  sinonīms:
 • pastiprināšana