Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alchemy" into Latvian language

Vārda "alķīmija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Alchemy

[Alķīmija]
/ælkəmi/

noun

1. The way two individuals relate to each other

 • "Their chemistry was wrong from the beginning -- they hated each other"
 • "A mysterious alchemy brought them together"
  synonym:
 • chemistry
 • ,
 • interpersonal chemistry
 • ,
 • alchemy

1. Veids, kā divi indivīdi ir saistīti viens ar otru

 • "Viņu ķīmija jau no paša sākuma bija nepareiza - viņi ienīda viens otru"
 • "Noslēpumaina alķīmija viņus saveda kopā"
  sinonīms:
 • ķīmija
 • ,
 • starppersonu ķīmija
 • ,
 • alķīmija

2. A pseudoscientific forerunner of chemistry in medieval times

  synonym:
 • alchemy

2. Pseidozinātnisks ķīmijas priekštecis viduslaikos

  sinonīms:
 • alķīmija

Examples of using

Contrary to Newton's public image, most of his work was not devoted to science but rather to theology, mysticism and alchemy.
Pretēji Ņūtona publiskajam tēlam lielākā daļa viņa darbu nebija veltīti zinātnei, bet gan teoloģijai, mistikai un alķīmijai.
Many tales of alchemy show up in "Journey to the West".
Daudzas pasakas par alķīmiju parādās filmā "Ceļojums uz Rietumiem".