Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "affair" into Latvian language

Vārda "affair" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Affair

[Afēra]
/əfɛr/

noun

1. A vaguely specified concern

 • "Several matters to attend to"
 • "It is none of your affair"
 • "Things are going well"
  synonym:
 • matter
 • ,
 • affair
 • ,
 • thing

1. Neskaidri norādītas bažas

 • "Vairāki jautājumi, kas jārisina"
 • "Tā nav jūsu lieta"
 • "Lietas iet labi"
  sinonīms:
 • lieta
 • ,
 • afēra

2. A usually secretive or illicit sexual relationship

  synonym:
 • affair
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • liaison
 • ,
 • involvement
 • ,
 • amour

2. Parasti slepenas vai nelikumīgas seksuālas attiecības

  sinonīms:
 • afēra
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimitāte
 • ,
 • saikne
 • ,
 • iesaistīšana
 • ,
 • amour

3. A vaguely specified social event

 • "The party was quite an affair"
 • "An occasion arranged to honor the president"
 • "A seemingly endless round of social functions"
  synonym:
 • affair
 • ,
 • occasion
 • ,
 • social occasion
 • ,
 • function
 • ,
 • social function

3. Neskaidri precizēts sabiedrisks pasākums

 • "Partija bija diezgan liela lieta"
 • "Gadījums, kas paredzēts prezidenta godināšanai"
 • "Šķietami nebeidzama sociālo funkciju kārta"
  sinonīms:
 • afēra
 • ,
 • gadījums
 • ,
 • saviesīgs notikums
 • ,
 • funkcija
 • ,
 • sociālā funkcija

Examples of using

She had an affair with her boss.
Viņai bija romāns ar savu priekšnieku.
There was an air of mystery about the whole affair.
Par visu lietu valdīja noslēpumainība.
The dance was the most brilliant affair of the season.
Deja bija sezonas spožākā lieta.