Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "advised" into Latvian language

Vārda "pārskatīts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Advised

[Konsultēts]
/ædvaɪzd/

adjective

1. Having the benefit of careful prior consideration or counsel

 • "A well-advised delay in carrying out the plan"
  synonym:
 • well-advised
 • ,
 • advised

1. Kam ir noderīga rūpīga iepriekšēja izskatīšana vai advokāts

 • "Labi pārdomāta plāna izpildes kavēšanās"
  sinonīms:
 • labi pārdomāts
 • ,
 • ieteica

2. Having received information

 • "Be kept advised"
  synonym:
 • advised

2. Saņemot informāciju

 • "Tiek ieteikts"
  sinonīms:
 • ieteica

Examples of using

Police have advised that the man who stole the bike spoke with a strong accent.
Policija ir ieteikusi, ka vīrietis, kurš nozaga velosipēdu, runāja ar spēcīgu akcentu.
The doctor advised me to quit smoking.
Ārsts man ieteica atmest smēķēšanu.
Tom advised Mary to buy that car.
Toms ieteica Marijai iegādāties šo automašīnu.