Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "advantageous" into Latvian language

Vārda "izdevīgs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Advantageous

[Izdevīgs]
/ædvənteʤəs/

adjective

1. Giving an advantage

 • "A contract advantageous to our country"
 • "Socially advantageous to entertain often"
  synonym:
 • advantageous

1. Priekšrocības došana

 • "Mūsu valstij izdevīgs līgums"
 • "Sociāli izdevīgi bieži izklaidēt"
  sinonīms:
 • izdevīgs

2. Appropriate for achieving a particular end

 • Implies a lack of concern for fairness
  synonym:
 • advantageous

2. Piemērots konkrēta mērķa sasniegšanai

 • Nozīmē, ka nav rūpes par godīgumu
  sinonīms:
 • izdevīgs

Examples of using

We did this under very advantageous conditions.
Mēs to darījām ļoti izdevīgos apstākļos.