Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "admiration" into Latvian language

Vārda "apbrīnojums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Admiration

[Apbrīnojums]
/ædməreʃən/

noun

1. A feeling of delighted approval and liking

  synonym:
 • admiration
 • ,
 • esteem

1. Sajūsmas sajūta par apstiprinājumu un patiku

  sinonīms:
 • apbrīnu
 • ,
 • cienīt

2. The feeling aroused by something strange and surprising

  synonym:
 • wonder
 • ,
 • wonderment
 • ,
 • admiration

2. Sajūta, ko izraisa kaut kas dīvains un pārsteidzošs

  sinonīms:
 • brīnums
 • ,
 • apbrīnu

3. A favorable judgment

 • "A small token in admiration of your works"
  synonym:
 • admiration
 • ,
 • appreciation

3. Labvēlīgs spriedums

 • "Mazs žetons jūsu darbu apbrīnā"
  sinonīms:
 • apbrīnu
 • ,
 • atzinība

Examples of using

She became an object of universal admiration.
Viņa kļuva par vispārējas apbrīnas objektu.
Mary gazed at George in admiration.
Marija apbrīnā skatījās uz Džordžu.