Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "adept" into Latvian language

Vārda "adept" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Adept

[Adekvāts]
/ədɛpt/

noun

1. Someone who is dazzlingly skilled in any field

  synonym:
 • ace
 • ,
 • adept
 • ,
 • champion
 • ,
 • sensation
 • ,
 • maven
 • ,
 • mavin
 • ,
 • virtuoso
 • ,
 • genius
 • ,
 • hotshot
 • ,
 • star
 • ,
 • superstar
 • ,
 • whiz
 • ,
 • whizz
 • ,
 • wizard
 • ,
 • wiz

1. Kāds, kurš ir žilbinoši prasmīgs jebkurā laukā

  sinonīms:
 • ace
 • ,
 • lietpratīgs
 • ,
 • čempions
 • ,
 • sensācija
 • ,
 • maven
 • ,
 • mavīns
 • ,
 • virtuozs
 • ,
 • ģēnijs
 • ,
 • šāviens
 • ,
 • zvaigzne
 • ,
 • superzvaigzne
 • ,
 • whiz
 • ,
 • pušķis
 • ,
 • vednis
 • ,
 • wiz

adjective

1. Having or showing knowledge and skill and aptitude

 • "Adept in handicrafts"
 • "An adept juggler"
 • "An expert job"
 • "A good mechanic"
 • "A practiced marksman"
 • "A proficient engineer"
 • "A lesser-known but no less skillful composer"
 • "The effect was achieved by skillful retouching"
  synonym:
 • adept
 • ,
 • expert
 • ,
 • good
 • ,
 • practiced
 • ,
 • proficient
 • ,
 • skillful
 • ,
 • skilful

1. Kam ir vai ir zināšanas un prasmes un spējas

 • "Apņemts rokdarbos"
 • "Pieprasījuma žonglieris"
 • "Ekspertu darbs"
 • "Labs mehāniķis"
 • "Praktizēts marķieris"
 • "Prasīgs inženieris"
 • "Mazāk pazīstams, bet ne mazāk prasmīgs komponists"
 • "Efekts tika sasniegts ar prasmīgu retušēšanu"
  sinonīms:
 • lietpratīgs
 • ,
 • eksperts
 • ,
 • labi
 • ,
 • praktizēts
 • ,
 • prasmīgs
 • ,
 • izveicīgs