Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "adapt" into Latvian language

Vārda "pielāgot" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Adapt

[Pielāgoties]
/ədæpt/

verb

1. Make fit for, or change to suit a new purpose

 • "Adapt our native cuisine to the available food resources of the new country"
  synonym:
 • adapt
 • ,
 • accommodate

1. Derēt vai mainīt, lai tas atbilstu jaunam mērķim

 • "Apstipriniet mūsu dzimto virtuvi jaunās valsts pieejamajiem pārtikas resursiem"
  sinonīms:
 • pielāgot
 • ,
 • izmitināt

2. Adapt or conform oneself to new or different conditions

 • "We must adjust to the bad economic situation"
  synonym:
 • adjust
 • ,
 • conform
 • ,
 • adapt

2. Pielāgot vai atbilst jauniem vai atšķirīgiem nosacījumiem

 • "Mums jāpielāgojas sliktajai ekonomiskajai situācijai"
  sinonīms:
 • pielāgot
 • ,
 • atbilst

Examples of using

A sober-minded man adapts himself to outward things; a reckless man tries to adapt outward things to himself. That's why progress depends on reckless people.
Prātīgi domājošs cilvēks pielāgojas ārējām lietām; pārgalvīgs cilvēks mēģina pielāgot āru lietas sev. Tāpēc progress ir atkarīgs no pārgalvīgiem cilvēkiem.
Tom will adapt quickly.
Toms ātri pielāgosies.
Why don't you adapt your way of life to circumstances?
Kāpēc jūs pielāgojat savu dzīves veidu apstākļiem?