Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accredit" into Latvian language

Vārda "akreditācija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Accredit

[Akreditēt]
/əkrɛdət/

verb

1. Grant credentials to

 • "The regents officially recognized the new educational institution"
 • "Recognize an academic degree"
  synonym:
 • accredit
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise

1. Dotāciju akreditācijas dati

 • "Regenti oficiāli atzina jauno izglītības iestādi"
 • "Atzīst akadēmisko grādu"
  sinonīms:
 • akreditēts
 • ,
 • atpazīt
 • ,
 • atzīt

2. Provide or send (envoys or embassadors) with official credentials

  synonym:
 • accredit

2. Nodrošina vai nosūta ( sūtņus vai vēstniekus ) ar oficiāliem akreditācijas datiem

  sinonīms:
 • akreditēts

3. Ascribe an achievement to

 • "She was not properly credited in the program"
  synonym:
 • accredit
 • ,
 • credit

3. Piedēvēt sasniegumu

 • "Viņai programma netika pienācīgi ieskaitīta"
  sinonīms:
 • akreditēts
 • ,
 • kredīts