Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abbreviation" into Latvian language

Vārda "saīsinājums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Abbreviation

[Saīsinājums]
/əbrivieʃən/

noun

1. A shortened form of a word or phrase

  synonym:
 • abbreviation

1. Saīsināta vārda vai frāzes forma

  sinonīms:
 • saīsinājums

2. Shortening something by omitting parts of it

  synonym:
 • abbreviation

2. Kaut ko saīsinot, izlaižot tā daļas

  sinonīms:
 • saīsinājums

Examples of using

This is surprising, but the abbreviation ALLGAYS means just "All-Russian Geological Institute."
Tas ir pārsteidzoši, bet saīsinājums ALLGAYS nozīmē tikai "All-Krievijas ģeoloģijas institūtu."
What is this the abbreviation for?
Par ko tas ir saīsinājums?
Apr. is an abbreviation for April.
Aprīlis ir saīsinājums aprīlim.