Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "zero" into Hungarian language

A "nulla" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Zero

[Nulla]
/zɪroʊ/

noun

1. A quantity of no importance

 • "It looked like nothing i had ever seen before"
 • "Reduced to nil all the work we had done"
 • "We racked up a pathetic goose egg"
 • "It was all for naught"
 • "I didn't hear zilch about it"
  synonym:
 • nothing
 • ,
 • nil
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • aught
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher
 • ,
 • goose egg
 • ,
 • naught
 • ,
 • zero
 • ,
 • zilch
 • ,
 • zip
 • ,
 • zippo

1. Olyan mennyiség, amelynek nincs jelentősége

 • "Úgy nézett ki, mint még soha nem láttam"
 • "Az összes elvégzett munka nullára csökkent"
 • "Szánalmas libatojást gyűjtöttünk fel"
 • "Minden hiábavaló volt"
 • "Nem hallottam zilchről róla"
  szinonimája:
 • semmi
 • ,
 • nulla
 • ,
 • nix
 • ,
 • Nada
 • ,
 • null
 • ,
 • aught
 • ,
 • rejtjel
 • ,
 • cypher
 • ,
 • libamáj tojás
 • ,
 • Zilch
 • ,
 • cipzáras
 • ,
 • Zippo

2. A mathematical element that when added to another number yields the same number

  synonym:
 • zero
 • ,
 • 0
 • ,
 • nought
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher

2. Egy matematikai elem, amely egy másik számhoz hozzáadva ugyanazt a számot adja

  szinonimája:
 • nulla
 • ,
 • 0
 • ,
 • semmi
 • ,
 • rejtjel
 • ,
 • cypher

3. The point on a scale from which positive or negative numerical quantities can be measured

  synonym:
 • zero
 • ,
 • zero point

3. A skála azon pontja, amely alapján pozitív vagy negatív numerikus mennyiségeket lehet mérni

  szinonimája:
 • nulla
 • ,
 • nulla pont

4. The sight setting that will cause a projectile to hit the center of the target with no wind blowing

  synonym:
 • zero

4. A látókör, amely miatt a lövedék a szél fújása nélkül eléri a cél közepét

  szinonimája:
 • nulla

verb

1. Adjust (an instrument or device) to zero value

  synonym:
 • zero

1. Állítsa be a ( műszert vagy eszközt ) nulla értékre

  szinonimája:
 • nulla

2. Adjust (as by firing under test conditions) the zero of (a gun)

 • "He zeroed in his rifle at 200 yards"
  synonym:
 • zero
 • ,
 • zero in

2. Állítsa be a ( -et úgy, hogy teszt körülmények között lövöldöz ) a fegyver ( nulla értéke

 • "200 méterre nullázta a puskáját"
  szinonimája:
 • nulla

adjective

1. Indicating the absence of any or all units under consideration

 • "A zero score"
  synonym:
 • zero
 • ,
 • 0

1. A vizsgált egységek vagy egységek hiányának feltüntetése

 • "Nulla pontszám"
  szinonimája:
 • nulla
 • ,
 • 0

2. Having no measurable or otherwise determinable value

 • "The goal is zero population growth"
  synonym:
 • zero(a)

2. Nincs mérhető vagy egyéb módon meghatározható érték

 • "A cél a nulla népességnövekedés"
  szinonimája:
 • nulla ( a )

3. Indicating an initial point or origin

  synonym:
 • zero

3. A kiindulási pont vagy a származás feltüntetése

  szinonimája:
 • nulla

4. Of or relating to the null set (a set with no members)

  synonym:
 • zero

4. Vagy a nullkészlethez kapcsolódik ( egy készlet, amelynek nincs tagja )

  szinonimája:
 • nulla