Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wrap" into Hungarian language

A "csomagolás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Wrap

[Tekercs]
/ræp/

noun

1. Cloak that is folded or wrapped around a person

  synonym:
 • wrap
 • ,
 • wrapper

1. Köpenyt, amelyet egy ember körül hajtogatnak vagy csomagolnak

  szinonimája:
 • wrap
 • ,
 • csomagolóanyag

2. A sandwich in which the filling is rolled up in a soft tortilla

  synonym:
 • wrap

2. Egy szendvics, amelyben a tölteléket lágy tortillában feltekercselik

  szinonimája:
 • wrap

3. The covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped

  synonym:
 • wrapping
 • ,
 • wrap
 • ,
 • wrapper

3. A burkolat ( általában papír vagy celofán ), amelybe valami be van csomagolva

  szinonimája:
 • csomagolás
 • ,
 • wrap
 • ,
 • csomagolóanyag

verb

1. Arrange or fold as a cover or protection

 • "Wrap the baby before taking her out"
 • "Wrap the present"
  synonym:
 • wrap
 • ,
 • wrap up

1. Elrendezni vagy összehajtani fedélként vagy védelemként

 • "Tekerje be a babát, mielőtt kiveszi"
 • "Tekerje be a jelenet"
  szinonimája:
 • wrap
 • ,
 • csomagolja

2. Arrange or or coil around

 • "Roll your hair around your finger"
 • "Twine the thread around the spool"
 • "She wrapped her arms around the child"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • twine

2. Rendezzen vagy tekercseljen körül

 • "Gördítse a haját az ujja körül"
 • "Kacsintja meg a szálat az orsó körül"
 • "A karját a gyermek köré tette"
  szinonimája:
 • szél
 • ,
 • wrap
 • ,
 • tekercs
 • ,
 • zsineg

3. Enclose or enfold completely with or as if with a covering

 • "Fog enveloped the house"
  synonym:
 • envelop
 • ,
 • enfold
 • ,
 • enwrap
 • ,
 • wrap
 • ,
 • enclose

3. Teljesen lezárva vagy bekötve burkolattal vagy mintha

 • "Köd borította a házat"
  szinonimája:
 • boríték
 • ,
 • enfold
 • ,
 • enwrap
 • ,
 • wrap
 • ,
 • enclose

4. Crash into so as to coil around

 • "The teenager wrapped his car around the fire hydrant"
  synonym:
 • wrap

4. Összeomlik, hogy tekercseljen

 • "A tinédzser az autóját a tűzcsap körül tekerte"
  szinonimája:
 • wrap