Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Wound magyar nyelvre

EnglishHungarian

Wound

/waʊnd/

noun

1. An injury to living tissue (especially an injury involving a cut or break in the skin)

  synonym:
 • wound
 • ,
 • lesion

1. Élő szövet sérülése (, különösen a bőr vágásával vagy törésével járó sérülés )

szinonimája:
 • seb,
 • elváltozás

2. A casualty to military personnel resulting from combat

  synonym:
 • wound
 • ,
 • injury
 • ,
 • combat injury

2. Harc eredményeként a katonai személyzet vesztesége

szinonimája:
 • seb,
 • sérülés,
 • harci sérülés

3. A figurative injury (to your feelings or pride)

 • "He feared that mentioning it might reopen the wound"
 • "Deep in her breast lives the silent wound"
 • "The right reader of a good poem can tell the moment it strikes him that he has taken an immortal wound--that he will never get over it"--robert frost
  synonym:
 • wound

3. Ábrás sérülés ( az érzéseidhez vagy büszkeségéhez )

 • "Attól tartott, hogy annak megemlítése újból kinyithatja a sebet"
 • "A mellében mélyen él a csendes seb"
 • "A jó vers megfelelő olvasója elmondhatja azt a pillanatot, amikor megüti, hogy halhatatlan sebet vett - hogy soha nem fog túljutni rajta" - robert frost
szinonimája:
 • seb

4. The act of inflicting a wound

  synonym:
 • wound
 • ,
 • wounding

4. Seb okozta

szinonimája:
 • seb,
 • sebzés

verb

1. Cause injuries or bodily harm to

  synonym:
 • injure
 • ,
 • wound

1. Sérüléseket vagy testi sérüléseket okozhat

szinonimája:
 • sérül,
 • seb

2. Hurt the feelings of

 • "She hurt me when she did not include me among her guests"
 • "This remark really bruised my ego"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • wound
 • ,
 • injure
 • ,
 • bruise
 • ,
 • offend
 • ,
 • spite

2. Fájni az érzéseit

 • "Bántott, amikor nem vett be a vendégei közé"
 • "Ez a megjegyzés valóban megrontotta az én egoomat"
szinonimája:
 • fáj,
 • seb,
 • sérül,
 • zúzódás,
 • sért,
 • ellenére

adjective

1. Put in a coil

  synonym:
 • wound

1. Tegyen egy tekercset

szinonimája:
 • seb

Examples of using

The corpse has a gunshot wound in the chest.
Egy lőtt seb van a hulla mellkasán.
He died from a wound in the chest after a week.
Egy, a mellén lévő sebbe halt bele egy hét után.
The wound was fatal to him.
A sebe halálos volt.