Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worst" into Hungarian language

A "legrosszabb" szó fordítási jelentése és meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Worst

[legrosszabb]
/wərst/

noun

1. The least favorable outcome

 • "The worst that could happen"
  synonym:
 • worst

1. A legkevésbé kedvező eredmény

 • "A legrosszabb, ami történhet"
szinonimája:
 • legrosszabb

2. The greatest damage or wickedness of which one is capable

 • "The invaders did their worst"
 • "So pure of heart that his worst is another man's best"
  synonym:
 • worst

2. A legnagyobb kár vagy gonoszság, amelyre képes

 • "A betolakodók a legrosszabbat tették"
 • "Annyira tiszta a szíve, hogy a legrosszabb egy másik ember legjobbja"
szinonimája:
 • legrosszabb

3. The weakest effort or poorest achievement one is capable of

 • "It was the worst he had ever done on a test"
  synonym:
 • worst

3. A leggyengébb erőfeszítés vagy a legszegényebb eredmény

 • "Ez volt a legrosszabb, amit valaha tett egy teszten"
szinonimája:
 • legrosszabb

verb

1. Defeat thoroughly

 • "He mopped up the floor with his opponents"
  synonym:
 • worst
 • ,
 • pip
 • ,
 • mop up
 • ,
 • whip
 • ,
 • rack up

1. Alaposan legyőzni

 • "Az ellenfelekkel felmosta a padlót"
szinonimája:
 • legrosszabb,
 • pip,
 • mop fel,
 • ostor,
 • állvány

adjective

1. (superlative of `bad') most wanting in quality or value or condition

 • "The worst player on the team"
 • "The worst weather of the year"
  synonym:
 • worst

1. ( a `rossz ') szuperlatív minősége, értéke vagy állapota szempontjából leginkább vágyó

 • "A csapat legrosszabb játékosa"
 • "Az év legrosszabb időjárása"
szinonimája:
 • legrosszabb

adverb

1. To the highest degree of inferiority or badness

 • "She suffered worst of all"
 • "Schools were the worst hit by government spending cuts"
 • "The worst dressed person present"
  synonym:
 • worst

1. Az alacsonyabbrendűség vagy a rosszaság legmagasabb fokára

 • "Mindenekelőtt szenvedett"
 • "Az iskolákat a leginkább sújtotta a kormányzati kiadások csökkentése"
 • "A legrosszabb öltözött ember jelen van"
szinonimája:
 • legrosszabb

Examples of using

For even as we celebrate tonight, we know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime — two wars, a planet in peril, the worst financial crisis in a century.
Még ha ma este ünnepelünk is, tudjuk, életünk legnagyobb kihívásával szolgál a holnap - két háború, egy veszélyben lévő bolygó, a század legnagyobb pénzügyi válsága.
The worst is over.
A legrosszabbon már túl vagyunk.