Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worry" into Hungarian language

A "aggodalom" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Worry

[Aggódj]
/wəri/

noun

1. Something or someone that causes anxiety

 • A source of unhappiness
 • "New york traffic is a constant concern"
 • "It's a major worry"
  synonym:
 • concern
 • ,
 • worry
 • ,
 • headache
 • ,
 • vexation

1. Valami vagy valaki, amely szorongást okoz

 • A boldogtalanság forrása
 • "A new york-i forgalom állandó aggodalomra ad okot"
 • "Ez komoly aggodalom"
szinonimája:
 • aggodalom,
 • aggódni,
 • fejfájás,
 • bosszúság

2. A strong feeling of anxiety

 • "His worry over the prospect of being fired"
 • "It is not work but worry that kills"
 • "He wanted to die and end his troubles"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • trouble

2. Erős szorongás

 • "Aggódása a kirúgás lehetősége miatt"
 • "Nem munka, hanem aggodalom öl meg"
 • "Meg akart halni és véget vetni a bajainak"
szinonimája:
 • aggódni,
 • baj

verb

1. Be worried, concerned, anxious, troubled, or uneasy

 • "I worry about my job"
  synonym:
 • worry

1. Aggódik, aggódik, szorong, szorong, zavart vagy nyugtalan

 • "A munkám miatt aggódok"
szinonimája:
 • aggódni

2. Be concerned with

 • "I worry about my grades"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • care

2. Aggódik

 • "Aggódok az osztályzatom miatt"
szinonimája:
 • aggódni,
 • gondozás

3. Disturb the peace of mind of

 • Afflict with mental agitation or distress
 • "I cannot sleep--my daughter's health is worrying me"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • vex

3. Zavarja a

 • Mentális agitáció vagy szorongás
 • "Nem tudok aludni - a lányom egészsége aggaszt"
szinonimája:
 • aggódni,
 • Vex

4. Be on the mind of

 • "I worry about the second germanic consonant shift"
  synonym:
 • concern
 • ,
 • interest
 • ,
 • occupy
 • ,
 • worry

4. Légy tudatában

 • "Aggódok a második germán mássalhangzó váltás miatt"
szinonimája:
 • aggodalom,
 • érdeklődés,
 • elfoglal,
 • aggódni

5. Lacerate by biting

 • "The dog worried his bone"
  synonym:
 • worry

5. Harapással

 • "A kutya aggódott a csontja"
szinonimája:
 • aggódni

6. Touch or rub constantly

 • "The old man worried his beads"
  synonym:
 • worry

6. Folyamatosan érintse meg vagy dörzsölje

 • "Az öreg aggódott a gyöngyök miatt"
szinonimája:
 • aggódni

Examples of using

Tom doesn't have to worry about Mary anymore.
Tomnak soha többé nem kell Mary miatt aggódnia.
You don't have to worry about her anymore.
Többé már nem kell aggódnod miatta.
Don't worry! Even if I drink, it doesn't have an effect on my driving.
Ne félj! Még ha iszom is, az nincs hatással a vezetésemre.