Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wild" into Hungarian language

A "vad" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Wild

[Vad]
/waɪld/

noun

1. A wild primitive state untouched by civilization

 • "He lived in the wild"
 • "They collected mushrooms in the wild"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • natural state
 • ,
 • state of nature

1. Egy vad primitív állam, amelyet a civilizáció nem érint

 • "Vadonban élt"
 • "Vadonban gyűjtöttek gombát"
szinonimája:
 • vad,
 • természetes állapot,
 • a természet állapota

2. A wild and uninhabited area left in its natural condition

 • "It was a wilderness preserved for the hawks and mountaineers"
  synonym:
 • wilderness
 • ,
 • wild

2. Természetes állapotban maradt vad és lakatlan terület

 • "Vadon volt, amelyet a sólymok és a hegymászók megőriztek"
szinonimája:
 • vadon,
 • vad

adjective

1. Marked by extreme lack of restraint or control

 • "Wild talk"
 • "Wild parties"
  synonym:
 • wild

1. Az utasbiztonság vagy az ellenőrzés rendkívüli hiánya jellemzi

 • "Vad beszélgetés"
 • "Vad pártok"
szinonimája:
 • vad

2. In a natural state

 • Not tamed or domesticated or cultivated
 • "Wild geese"
 • "Edible wild plants"
  synonym:
 • wild
 • ,
 • untamed

2. Természetes állapotban

 • Nem szelídített, háziasított vagy termesztett
 • "Vadliba"
 • "Ehető vadon élő növények"
szinonimája:
 • vad,
 • unamed

3. In a state of extreme emotion

 • "Wild with anger"
 • "Wild with grief"
  synonym:
 • wild

3. Extrém érzelmek állapotában

 • "Vad haraggal"
 • "Vad bánattal"
szinonimája:
 • vad

4. Deviating widely from an intended course

 • "A wild bullet"
 • "He threw a wild pitch"
  synonym:
 • wild

4. Széles körben eltér a tervezett tanfolyamtól

 • "Vadgolyó"
 • "Vad pályát dobott"
szinonimája:
 • vad

5. (of colors or sounds) intensely vivid or loud

 • "A violent clash of colors"
 • "Her dress was a violent red"
 • "A violent noise"
 • "Wild colors"
 • "Wild shouts"
  synonym:
 • violent
 • ,
 • wild

5. ( színek vagy hangok ) intenzíven élénk vagy hangos

 • "Erőszakos színütközés"
 • "Ruhája heves vörös volt"
 • "Erőszakos zaj"
 • "Vad színek"
 • "Vad kiáltások"
szinonimája:
 • erőszakos,
 • vad

6. Without a basis in reason or fact

 • "Baseless gossip"
 • "The allegations proved groundless"
 • "Idle fears"
 • "Unfounded suspicions"
 • "Unwarranted jealousy"
  synonym:
 • baseless
 • ,
 • groundless
 • ,
 • idle
 • ,
 • unfounded
 • ,
 • unwarranted
 • ,
 • wild

6. Ok vagy tény alap nélkül

 • "Alaptalan pletyka"
 • "Az állítások megalapozatlannak bizonyultak"
 • "Tétlen félelmek"
 • "Megalapozatlan gyanúk"
 • "Indokolatlan féltékenység"
szinonimája:
 • alaptalan,
 • föld nélküli,
 • tétlen,
 • megalapozatlan,
 • indokolatlan,
 • vad

7. Talking or behaving irrationally

 • "A raving lunatic"
  synonym:
 • raving mad
 • ,
 • wild

7. Beszél vagy irracionálisan viselkedik

 • "Dühös bolond"
szinonimája:
 • dühöngő őrült,
 • vad

8. Involving risk or danger

 • "Skydiving is a hazardous sport"
 • "Extremely risky going out in the tide and fog"
 • "A wild financial scheme"
  synonym:
 • hazardous
 • ,
 • risky
 • ,
 • wild

8. Kockázatot vagy veszélyt jelent

 • "A skydiving veszélyes sport"
 • "Rendkívül kockázatos az árapály és a köd"
 • "Vad pénzügyi rendszer"
szinonimája:
 • veszélyes,
 • kockázatos,
 • vad

9. Fanciful and unrealistic

 • Foolish
 • "A fantastic idea of his own importance"
  synonym:
 • fantastic
 • ,
 • wild

9. Fantáziadús és irreális

 • Bolond
 • "Fantasztikus ötlet a saját fontosságáról"
szinonimája:
 • fantasztikus,
 • vad

10. Located in a dismal or remote area

 • Desolate
 • "A desert island"
 • "A godforsaken wilderness crossroads"
 • "A wild stretch of land"
 • "Waste places"
  synonym:
 • godforsaken
 • ,
 • waste
 • ,
 • wild

10. Rossz vagy távoli területen található

 • Elhagyatott
 • "Sivatagi sziget"
 • "Egy istenverte vadon kereszteződés"
 • "Vad földterület"
 • "Hulladék helyek"
szinonimája:
 • Godforsaken,
 • hulladék,
 • vad

11. Intensely enthusiastic about or preoccupied with

 • "Crazy about cars and racing"
 • "He is potty about her"
  synonym:
 • crazy
 • ,
 • wild
 • ,
 • dotty
 • ,
 • gaga

11. Intenzíven lelkes vagy foglalkoztatott

 • "Őrült az autók és a versenyzés"
 • "Bili vele"
szinonimája:
 • őrült,
 • vad,
 • pontyos,
 • Gaga

12. Without civilizing influences

 • "Barbarian invaders"
 • "Barbaric practices"
 • "A savage people"
 • "Fighting is crude and uncivilized especially if the weapons are efficient"-margaret meade
 • "Wild tribes"
  synonym:
 • barbarian
 • ,
 • barbaric
 • ,
 • savage
 • ,
 • uncivilized
 • ,
 • uncivilised
 • ,
 • wild

12. Civilizációs befolyások nélkül

 • "Barbár betolakodók"
 • "Barbár gyakorlatok"
 • "Vad emberek"
 • "A harc durva és civilizálatlan, különösen, ha a fegyverek hatékonyak" - margaret meade
 • "Vad törzsek"
szinonimája:
 • barbár,
 • barbár,
 • vad,
 • civilizálatlan,
 • civilizálatlan,
 • vad

13. (of the elements) as if showing violent anger

 • "Angry clouds on the horizon"
 • "Furious winds"
 • "The raging sea"
  synonym:
 • angry
 • ,
 • furious
 • ,
 • raging
 • ,
 • tempestuous
 • ,
 • wild

13. Az elemek ( ) mintha erőszakos haragot mutatna

 • "Dühös felhők a láthatáron"
 • "Dühös szelek"
 • "A tomboló tenger"
szinonimája:
 • dühös,
 • dühös,
 • tomboló,
 • viharos,
 • vad

adverb

1. In an uncontrolled and rampant manner

 • "Weeds grew rampantly around here"
  synonym:
 • rampantly
 • ,
 • wild

1. Ellenőrizetlen és burjánzó módon

 • "A gyomok itt rohamosan növekedtek"
szinonimája:
 • rohanóan,
 • vad

2. In a wild or undomesticated manner

 • "Growing wild"
 • "Roaming wild"
  synonym:
 • wild

2. Vad vagy háziasítatlan módon

 • "Vadon nő"
 • "Barangoló vad"
szinonimája:
 • vad

Examples of using

Tom was killed by wild animals.
Tomot vadállatok ölték meg.
I'm afraid of wild animals.
Félek a vadállatoktól.
You can see some wild rabbits in the forest.
Láthatsz néhány vadnyulat az erdőben.