Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Well magyar nyelvre

EnglishHungarian

Well

/wɛl/

noun

1. A deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil or gas or brine

  synonym:
 • well

1. Mély lyuk vagy tengely, amelyet víz, olaj, gáz vagy sóoldat előállításához ástak vagy fúrtak

szinonimája:
 • jól

2. A cavity or vessel used to contain liquid

  synonym:
 • well

2. Folyadék tárolására szolgáló üreg vagy edény

szinonimája:
 • jól

3. An abundant source

 • "She was a well of information"
  synonym:
 • well
 • ,
 • wellspring
 • ,
 • fountainhead

3. Bőséges forrás

 • "Információk kútja volt"
szinonimája:
 • jól,
 • Wellspring,
 • szökőkút

4. An open shaft through the floors of a building (as for a stairway)

  synonym:
 • well

4. Nyitott tengely az épület padlóján (, mint a lépcsőnél )

szinonimája:
 • jól

5. An enclosed compartment in a ship or plane for holding something as e.g. fish or a plane's landing gear or for protecting something as e.g. a ship's pumps

  synonym:
 • well

5. Zárt rekesz egy hajóban vagy repülőgépben, például halak vagy repülőgép futóművei, vagy valami védelme érdekében, pl. egy hajó szivattyúi

szinonimája:
 • jól

verb

1. Come up, as of a liquid

 • "Tears well in her eyes"
 • "The currents well up"
  synonym:
 • well
 • ,
 • swell

1. Jön fel, mint egy folyadék

 • "Jól könnyezik a szemében"
 • "Az áramok jól fel"
szinonimája:
 • jól,
 • duzzadt

adjective

1. In good health especially after having suffered illness or injury

 • "Appears to be entirely well"
 • "The wound is nearly well"
 • "A well man"
 • "I think i'm well
 • At least i feel well"
  synonym:
 • well

1. Jó egészségben, különösen betegség vagy sérülés után

 • "Teljesen jól tűnik"
 • "A seb majdnem jól van"
 • "Egy jó ember"
 • "Azt hiszem jól vagyok
 • Legalább jól érzem magam"
szinonimája:
 • jól

2. Resulting favorably

 • "It's a good thing that i wasn't there"
 • "It is good that you stayed"
 • "It is well that no one saw you"
 • "All's well that ends well"
  synonym:
 • good
 • ,
 • well(p)

2. Kedvező eredmény

 • "Jó dolog, hogy nem voltam ott"
 • "Jó, hogy maradtál"
 • "Jó, hogy senki sem látott téged"
 • "Minden rendben véget ér"
szinonimája:
 • jó,
 • jól ( p )

3. Wise or advantageous and hence advisable

 • "It would be well to start early"
  synonym:
 • well(p)

3. Bölcs vagy előnyös, ezért ajánlott

 • "Jó lenne korán indulni"
szinonimája:
 • jól ( p )

adverb

1. (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')

 • "The children behaved well"
 • "A task well done"
 • "The party went well"
 • "He slept well"
 • "A well-argued thesis"
 • "A well-seasoned dish"
 • "A well-planned party"
 • "The baby can walk pretty good"
  synonym:
 • well
 • ,
 • good

1. A ( gyakran kombinálható formában ) jó, megfelelő vagy kielégítő módon, vagy magas színvonalú ( `jó 'nem szabványos dialektális változat a `well' ) számára

 • "A gyerekek jól viselkedtek"
 • "Jól elvégzett feladat"
 • "A párt jól ment"
 • "Jól aludt"
 • "Jól vitatott tézis"
 • "Jól fűszerezett étel"
 • "Jól megtervezett párt"
 • "A baba nagyon jól tud járni"
szinonimája:
 • jól,

2. Thoroughly or completely

 • Fully
 • Often used as a combining form
 • "The problem is well understood"
 • "She was well informed"
 • "Shake well before using"
 • "In order to avoid food poisoning be sure the meat is well cooked"
 • "Well-done beef", "well-satisfied customers"
 • "Well-educated"
  synonym:
 • well

2. Alaposan vagy teljesen

 • Teljesen
 • Gyakran használják kombinációs formaként
 • "A probléma jól érthető"
 • "Jól tájékozott volt"
 • "Használata előtt alaposan rázza meg"
 • "Az ételmérgezés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a hús jól főtt-e"
 • "Jól elkészített marhahús", "jól elégedett ügyfelek"
 • "Jól képzett"
szinonimája:
 • jól

3. Indicating high probability

 • In all likelihood
 • "I might well do it"
 • "A mistake that could easily have ended in disaster"
 • "You may well need your umbrella"
 • "He could equally well be trying to deceive us"
  synonym:
 • well
 • ,
 • easily

3. Nagy valószínűséggel jelezve

 • Minden valószínűség szerint
 • "Lehet, hogy megcsinálom"
 • "Egy hiba, amely könnyen katasztrófával járhat"
 • "Szüksége lehet az esernyőedre"
 • "Ugyanígy megpróbálhat becsapni minket"
szinonimája:
 • jól,
 • könnyen

4. (used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully

 • "A book well worth reading"
 • "Was well aware of the difficulties ahead"
 • "Suspected only too well what might be going on"
  synonym:
 • well

4. ( hangsúlyozásra vagy erősítőként ) teljes egészében vagy teljesen felhasználva

 • "Egy könyvet érdemes elolvasni"
 • "Jól ismerte az előttünk álló nehézségeket"
 • "Csak túl jól gyanítják, mi folyik itt"
szinonimája:
 • jól

5. To a suitable or appropriate extent or degree

 • "The project was well underway"
 • "The fetus has well developed organs"
 • "His father was well pleased with his grades"
  synonym:
 • well

5. Megfelelő vagy megfelelő mértékben vagy mértékben

 • "A projekt jó előrehaladás alatt állt"
 • "A magzat jól fejlett szervekkel rendelkezik"
 • "Apja nagyon elégedett volt az osztályaival"
szinonimája:
 • jól

6. Favorably

 • With approval
 • "Their neighbors spoke well of them"
 • "He thought well of the book"
  synonym:
 • well

6. Kedvezően

 • Jóváhagyással
 • "A szomszédaik jól beszéltek róluk"
 • "Jól gondolta a könyvet"
szinonimája:
 • jól

7. To a great extent or degree

 • "I'm afraid the film was well over budget"
 • "Painting the room white made it seem considerably (or substantially) larger"
 • "The house has fallen considerably in value"
 • "The price went up substantially"
  synonym:
 • well
 • ,
 • considerably
 • ,
 • substantially

7. Nagymértékben vagy mértékben

 • "Attól tartok, hogy a film jóval meghaladta a költségvetést"
 • "A szoba fehérre festése jelentősen ( vagy lényegesen ) nagyobbnak tűnt"
 • "A ház értéke jelentősen csökkent"
 • "Az ár jelentősen emelkedett"
szinonimája:
 • jól,
 • jelentősen,
 • lényegesen

8. With great or especially intimate knowledge

 • "We knew them well"
  synonym:
 • well
 • ,
 • intimately

8. Nagyszerű vagy különösen intim ismeretekkel

 • "Jól ismertük őket"
szinonimája:
 • jól,
 • bensőségesen

9. With prudence or propriety

 • "You would do well to say nothing more"
 • "Could not well refuse"
  synonym:
 • well

9. Körültekintéssel vagy megfelelőséggel

 • "Jó lenne, ha nem mondanál többet"
 • "Nem tudta megtagadni"
szinonimája:
 • jól

10. With skill or in a pleasing manner

 • "She dances well"
 • "He writes well"
  synonym:
 • well

10. Ügyességgel vagy kellemesen

 • "Jól táncol"
 • "Jól ír"
szinonimája:
 • jól

11. In a manner affording benefit or advantage

 • "She married well"
 • "The children were settled advantageously in seattle"
  synonym:
 • well
 • ,
 • advantageously

11. Haszon vagy előny biztosítása érdekében

 • "Jól házasodott"
 • "A gyerekeket előnyösen telepítették seattle-be"
szinonimája:
 • jól,
 • előnyösen

12. In financial comfort

 • "They live well"
 • "She has been able to live comfortably since her husband died"
  synonym:
 • well
 • ,
 • comfortably

12. Pénzügyi kényelemben

 • "Jól élnek"
 • "A férje halála óta képes kényelmesen élni"
szinonimája:
 • jól,
 • kényelmesen

13. Without unusual distress or resentment

 • With good humor
 • "Took the joke well"
 • "Took the tragic news well"
  synonym:
 • well

13. Szokatlan szorongás vagy neheztelés nélkül

 • Jó humorral
 • "Jól vette a viccet"
 • "Jól vette a tragikus híreket"
szinonimája:
 • jól

Examples of using

He spoke very well.
Nagyon jól beszélt.
He's feeling well.
Jónak érzi magát.
Red wine does not go well with fish.
Vörös bor nem illik a halhoz.