Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wait" into Hungarian language

A "várjon" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Wait

[Várjon]
/wet/

noun

1. Time during which some action is awaited

 • "Instant replay caused too long a delay"
 • "He ordered a hold in the action"
  synonym:
 • delay
 • ,
 • hold
 • ,
 • time lag
 • ,
 • postponement
 • ,
 • wait

1. Az az idő, amely alatt valamilyen intézkedésre várnak

 • "Az azonnali visszajátszás túl hosszú késést okozott"
 • "Elrendelte a fellépést"
szinonimája:
 • késés,
 • tart,
 • késés,
 • halasztás,
 • várj

2. The act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something)

 • "The wait was an ordeal for him"
  synonym:
 • wait
 • ,
 • waiting

2. A ( várakozási aktus inaktív marad egy helyen, miközben vár valamit )

 • "A várakozás megpróbáltatás volt számára"
szinonimája:
 • várj,
 • vár

verb

1. Stay in one place and anticipate or expect something

 • "I had to wait on line for an hour to get the tickets"
  synonym:
 • wait

1. Maradjon egy helyen, és előre jelezze vagy elvárjon valamit

 • "Egy órát kellett várnom a vonalon, hogy megkapjam a jegyeket"
szinonimája:
 • várj

2. Wait before acting

 • "The scientists held off announcing their results until they repeated the experiment"
  synonym:
 • wait
 • ,
 • hold off
 • ,
 • hold back

2. Várjon, mielőtt cselekszik

 • "A tudósok addig nem jelentették be eredményeiket, amíg meg nem ismételik a kísérletet"
szinonimája:
 • várj,
 • tartsd fenn,
 • visszatart

3. Look forward to the probable occurrence of

 • "We were expecting a visit from our relatives"
 • "She is looking to a promotion"
 • "He is waiting to be drafted"
  synonym:
 • expect
 • ,
 • look
 • ,
 • await
 • ,
 • wait

3. Várom a

 • "A rokonok látogatását vártuk"
 • "Promóciót keres"
 • "Vár, hogy elkészítsék"
szinonimája:
 • várható,
 • néz ki,
 • vár,
 • várj

4. Serve as a waiter or waitress in a restaurant

 • "I'm waiting on tables at maxim's"
  synonym:
 • wait
 • ,
 • waitress

4. Pincérként vagy pincérnőként szolgál egy étteremben

 • "Az asztalokon várok a maximnél"
szinonimája:
 • várj,
 • pincérnő

Examples of using

Please wait thirty minutes.
Kérlek, várj fél órát.
Why don't you wait in the car while I go into the store?
Miért nem vártál a kocsiban, míg én bemegyek az üzletbe?
He couldn't wait to try out his new surfboard.
Alig várta, hogy kipróbálhassa az új szörfdeszkáját.