Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vest" into Hungarian language

A "vest" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Vest

[Vest]
/vɛst/

noun

1. A man's sleeveless garment worn underneath a coat

  synonym:
 • vest
 • ,
 • waistcoat

1. Egy férfi ujjatlan ruhája, amelyet kabát alatt viselnek

  szinonimája:
 • mellény

2. A collarless men's undergarment for the upper part of the body

  synonym:
 • singlet
 • ,
 • vest
 • ,
 • undershirt

2. Gallér nélküli férfi alsónemű a test felső részén

  szinonimája:
 • Singlet
 • ,
 • mellény
 • ,
 • alsónadrág

verb

1. Provide with power and authority

 • "They vested the council with special rights"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • vest
 • ,
 • enthrone

1. Hatalmat és hatalmat biztosít

 • "Különleges jogokkal ruházták fel a tanácsot"
  szinonimája:
 • befektet
 • ,
 • mellény
 • ,
 • enthrone

2. Place (authority, property, or rights) in the control of a person or group of persons

 • "She vested her vast fortune in her two sons"
  synonym:
 • vest

2. Helyezze a ( hatóságot, vagyont vagy jogokat ) egy személy vagy személyek csoportjának ellenőrzése alá

 • "Hatalmas vagyonát két fia adta neki"
  szinonimája:
 • mellény

3. Become legally vested

 • "The property vests in the trustees"
  synonym:
 • vest

3. Jogilag megilletővé válik

 • "Az ingatlan a vagyonkezelőkben rejlik"
  szinonimája:
 • mellény

4. Clothe oneself in ecclesiastical garments

  synonym:
 • vest

4. Öltözködjön egyházi ruhákban

  szinonimája:
 • mellény

5. Clothe formally

 • Especially in ecclesiastical robes
  synonym:
 • vest
 • ,
 • robe

5. Hivatalosan ruházzon

 • Különösen az egyházi ruhákban
  szinonimája:
 • mellény
 • ,
 • köpeny