Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "verb" into Hungarian language

Fordítás jelentése & az „ige“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Verb

[Ige]
/vərb/

noun

1. The word class that serves as the predicate of a sentence

  synonym:
 • verb

1. Az a szóosztály, amely egy mondat állítmányaként szolgál

  szinonimája:
 • ige

2. A content word that denotes an action, occurrence, or state of existence

  synonym:
 • verb

2. Olyan tartalmi szó, amely cselekvést, előfordulást vagy létállapotot jelöl

  szinonimája:
 • ige

Examples of using

Why do you say it's a verb?
Miért mondod, hogy ez egy ige?
In English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.
Az angol nyelvben a beszéd 8 fő részből áll: főnév, ige, melléknév, határozószó, névmás, elöljárószó, kötőszó és végül indulatszó.