Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vein" into Hungarian language

A "vein" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Vein

[Vén]
/ven/

noun

1. A blood vessel that carries blood from the capillaries toward the heart

 • "All veins except the pulmonary vein carry unaerated blood"
  synonym:
 • vein
 • ,
 • vena
 • ,
 • venous blood vessel

1. Egy erek, amely vért szállít a kapillárisokból a szív felé

 • "Minden vénában, kivéve a tüdővénát, nincs vér"
  szinonimája:
 • vén
 • ,
 • vena
 • ,
 • vénás ér

2. A distinctive style or manner

 • "He continued in this vein for several minutes"
  synonym:
 • vein

2. Megkülönböztető stílus vagy módszer

 • "Néhány percig folytatta ebben a vénában"
  szinonimája:
 • vén

3. Any of the vascular bundles or ribs that form the branching framework of conducting and supporting tissues in a leaf or other plant organ

  synonym:
 • vein
 • ,
 • nervure

3. Bármely érrendszer-köteg vagy borda, amelyek a szövetek levélben vagy más növényi szervben történő vezetésének és támogatásának elágazási keretét képezik

  szinonimája:
 • vén
 • ,
 • idegrendszer

4. A layer of ore between layers of rock

  synonym:
 • vein
 • ,
 • mineral vein

4. Egy ércréteg a kőzetrétegek között

  szinonimája:
 • vén
 • ,
 • ásványi véna

5. One of the horny ribs that stiffen and support the wing of an insect

  synonym:
 • vein
 • ,
 • nervure

5. Az egyik kanos borda, amely merevíti és támogatja a rovar szárnyát

  szinonimája:
 • vén
 • ,
 • idegrendszer

verb

1. Make a veinlike pattern

  synonym:
 • vein

1. Készítsen vénás mintát

  szinonimája:
 • vén