Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "veil" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „fátyol“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Veil

[Fátyol]
/vel/

noun

1. A garment that covers the head and face

  synonym:
 • head covering
 • ,
 • veil

1. Egy ruha, amely eltakarja a fejet és az arcot

  szinonimája:
 • fejfedő
 • ,
 • fátyol

2. A membranous covering attached to the immature fruiting body of certain mushrooms

  synonym:
 • veil
 • ,
 • velum

2. Egyes gombák éretlen termőtestéhez tapadt hártyás borítás

  szinonimája:
 • fátyol
 • ,
 • velum

3. The inner membrane of embryos in higher vertebrates (especially when covering the head at birth)

  synonym:
 • caul
 • ,
 • veil
 • ,
 • embryonic membrane

3. Az embriók belső membránja magasabb gerincesekben (különösen, ha születéskor a fejet takarják)

  szinonimája:
 • caul
 • ,
 • fátyol
 • ,
 • embrionális membrán

4. A vestment worn by a priest at high mass in the roman catholic church

 • A silk shawl
  synonym:
 • humeral veil
 • ,
 • veil

4. A római katolikus templom főmiséjén egy pap által viselt ruha

 • Egy selyem kendő
  szinonimája:
 • felkarcsontfátyol
 • ,
 • fátyol

verb

1. To obscure, or conceal with or as if with a veil

 • "Women in afghanistan veil their faces"
  synonym:
 • veil

1. Elhomályosítani, vagy fátyollal vagy úgy elrejteni

 • "„a nők afganisztánban lefátyolozzák az arcukat“"
  szinonimája:
 • fátyol

2. Make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing

 • "A hidden message"
 • "A veiled threat"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • blot out
 • ,
 • obliterate
 • ,
 • veil
 • ,
 • hide

2. Homályosítással vagy elrejtéssel megfejthetetlenné vagy észrevehetetlenné tenni

 • "„egy rejtett üzenet“"
 • "„fátyolos fenyegetés“"
  szinonimája:
 • homályos
 • ,
 • kitöröl
 • ,
 • eltüntet
 • ,
 • fátyol
 • ,
 • elrejt