Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "valuable" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó "értékes“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Valuable

[Értékes]
/væljəbəl/

noun

1. Something of value

 • "All our valuables were stolen"
  synonym:
 • valuable

1. Valami értékes

 • "„minden értékünket ellopták“"
  szinonimája:
 • értékes

adjective

1. Having great material or monetary value especially for use or exchange

 • "A valuable diamond"
  synonym:
 • valuable

1. Nagy anyagi vagy pénzbeli értékkel rendelkezik, különösen felhasználásra vagy cserére

 • "„egy értékes gyémánt“"
  szinonimája:
 • értékes

2. Having worth or merit or value

 • "A valuable friend"
 • "A good and worthful man"
  synonym:
 • valuable
 • ,
 • worthful

2. Értéke, érdeme vagy értéke van

 • "„egy értékes barát“"
 • "„jó és értékes ember“"
  szinonimája:
 • értékes

Examples of using

He is the most valuable player in our team.
Ő a legértékesebb játékos csapatunkban.
Which is more valuable, time or money?
Melyik ér többet, az idő vagy a pénz?
Jack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.
Jack eltörte anyja drága vázáját, de nem szándékosan tette, ezért az anyja nem haragudott.