Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Vague magyar nyelvre

EnglishHungarian

Vague

/veg/

adjective

1. Not clearly understood or expressed

 • "An obscure turn of phrase"
 • "An impulse to go off and fight certain obscure battles of his own spirit"-anatole broyard
 • "Their descriptions of human behavior become vague, dull, and unclear"- p.a.sorokin
 • "Vague...forms of speech...have so long passed for mysteries of science"- john locke
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • vague

1. Nem egyértelműen érthető vagy kifejezett

 • "Egy homályos kifejezés"
 • "Impulzus, hogy elmenjen és harcoljon saját szellemének bizonyos homályos csatáival" - anatole broyard
 • "Az emberi viselkedés leírása homályossá, unalmassá és homályossá válik" - p.a.sorokin
 • "Homályos ... a beszéd formái ... olyan régóta elmúltak a tudomány rejtélyein" - john locke
  szinonimája:
 • homályos
 • ,
 • homályos

2. Not precisely limited, determined, or distinguished

 • "An undefined term"
 • "Undefined authority"
 • "Some undefined sense of excitement"
 • "Vague feelings of sadness"
 • "A vague uneasiness"
  synonym:
 • undefined
 • ,
 • vague

2. Nem pontosan korlátozott, meghatározott vagy megkülönböztetett

 • "Meghatározatlan kifejezés"
 • "Meghatározatlan tekintély"
 • "Valami meghatározatlan izgalomérzet"
 • "Homályos szomorúság érzése"
 • "Homályos nyugtalanság"
  szinonimája:
 • meghatározatlan
 • ,
 • homályos

3. Lacking clarity or distinctness

 • "A dim figure in the distance"
 • "Only a faint recollection"
 • "Shadowy figures in the gloom"
 • "Saw a vague outline of a building through the fog"
 • "A few wispy memories of childhood"
  synonym:
 • dim
 • ,
 • faint
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • vague
 • ,
 • wispy

3. Nincs egyértelműség vagy megkülönböztetés

 • "Egy homályos alak a távolban"
 • "Csak egy halvány emlékezet"
 • "Árnyékos figurák a homályban"
 • "Látta az épület homályos körvonalait a ködben"
 • "Néhány okos emlék a gyermekkorról"
  szinonimája:
 • homályos
 • ,
 • halvány
 • ,
 • Shadey
 • ,
 • homályos
 • ,
 • Wispy