Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Unnatural magyar nyelvre

EnglishHungarian

Unnatural

/ənnæʧərəl/

adjective

1. Not in accordance with or determined by nature

 • Contrary to nature
 • "An unnatural death"
 • "The child's unnatural interest in death"
  synonym:
 • unnatural

1. Nem a természettel összhangban vagy annak meghatározása alapján

 • Ellentétes a természettel
 • "Természetellenes halál"
 • "A gyermek természetellenes érdeklődése a halál iránt"
szinonimája:
 • természetellenes

2. Not normal

 • Not typical or usual or regular or conforming to a norm
 • "Abnormal powers of concentration"
 • "Abnormal amounts of rain"
 • "Abnormal circumstances"
 • "An abnormal interest in food"
  synonym:
 • abnormal
 • ,
 • unnatural

2. Nem normális

 • Nem jellemző vagy szokásos, szabályos vagy megfelel a normának
 • "Rendellenes koncentráció"
 • "Rendkívüli mennyiségű eső"
 • "Rendellenes körülmények"
 • "Rendkívüli érdeklődés az ételek iránt"
szinonimája:
 • rendellenes,
 • természetellenes

3. Speaking or behaving in an artificial way to make an impression

  synonym:
 • affected
 • ,
 • unnatural

3. Mesterséges módon beszélni vagy viselkedni, hogy benyomást keltsen

szinonimája:
 • érintett,
 • természetellenes