Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unique" into Hungarian language

Az "egyedi" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Unique

[Egyedi]
/junik/

adjective

1. Radically distinctive and without equal

 • "He is alone in the field of microbiology"
 • "This theory is altogether alone in its penetration of the problem"
 • "Bach was unique in his handling of counterpoint"
 • "Craftsmen whose skill is unequaled"
 • "Unparalleled athletic ability"
 • "A breakdown of law unparalleled in our history"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • unique
 • ,
 • unequaled
 • ,
 • unequalled
 • ,
 • unparalleled

1. Radikálisan megkülönböztető és egyenlő nélkül

 • "Egyedül van a mikrobiológia területén"
 • "Ez az elmélet teljesen egyedül a probléma behatolásában"
 • "Bach egyedülálló volt az ellenpont kezelésében"
 • "Kézművesek, akiknek képessége páratlan"
 • "Páratlan atlétikai képesség"
 • "A történelemben páratlan törvényszegés"
  szinonimája:
 • önmagában ( p )
 • ,
 • egyedi
 • ,
 • páratlan

2. (followed by `to') applying exclusively to a given category or condition or locality

 • "A species unique to australia"
  synonym:
 • unique(p)

2. ( a `to ') követi, kizárólag egy adott kategóriára vagy állapotra vagy helyre vonatkoztatva

 • "Ausztráliára jellemző faj"
  szinonimája:
 • egyedi ( p )

3. The single one of its kind

 • "A singular example"
 • "The unique existing example of donne's handwriting"
 • "A unique copy of an ancient manuscript"
 • "Certain types of problems have unique solutions"
  synonym:
 • singular
 • ,
 • unique

3. Az egyetlen a maga nemében

 • "Egy egyedi példa"
 • "Donne kézírásának egyedülálló létező példája"
 • "Egy ősi kézirat egyedi példánya"
 • "Bizonyos típusú problémák egyedi megoldásokkal rendelkeznek"
  szinonimája:
 • szinguláris
 • ,
 • egyedi

4. Highly unusual or rare but not the single instance

 • "Spoke with a unique accent"
 • "Had unique ability in raising funds"
 • "A frankness unique in literature"
 • "A unique dining experience"
  synonym:
 • unique

4. Rendkívül szokatlan vagy ritka, de egyetlen esetben sem

 • "Egyedi akcentussal beszélt"
 • "Egyedi képessége volt a források gyűjtésében"
 • "Az irodalomban egyedülálló őszinteség"
 • "Egyedi étkezési élmény"
  szinonimája:
 • egyedi