Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "umbrella" into Hungarian language

Fordítás jelentése & az „ernyő“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Umbrella

[Esernyő]
/əmbrɛlə/

noun

1. A lightweight handheld collapsible canopy

  synonym:
 • umbrella

1. Könnyű kézi összecsukható tető

  szinonimája:
 • esernyő

2. A formation of military planes maintained over ground operations or targets

 • "An air umbrella over england"
  synonym:
 • umbrella

2. Földi műveletek vagy célpontok felett karbantartott katonai repülőgépek alakulata

 • "„légi esernyő anglia felett“"
  szinonimája:
 • esernyő

3. Having the function of uniting a group of similar things

 • "The democratic party is an umbrella for many liberal groups"
 • "Under the umbrella of capitalism"
  synonym:
 • umbrella

3. Feladata, hogy egyesítse a hasonló dolgok csoportját

 • "„a demokrata párt sok liberális csoport ernyője“"
 • "„a kapitalizmus égisze alatt“"
  szinonimája:
 • esernyő

adjective

1. Covering or applying simultaneously to a number of similar items or elements or groups

 • "An umbrella organization"
 • "Umbrella insurance coverage"
  synonym:
 • umbrella

1. Számos hasonló elem vagy elem vagy csoport lefedése vagy egyidejű alkalmazása

 • "„egy ernyőszervezet“"
 • "„ernyőbiztosítási fedezet“"
  szinonimája:
 • esernyő

Examples of using

When I realized it was raining, I took my umbrella.
Amikor észrevettem, hogy esik, magammal vittem az esernyőmet.
He is apt to leave his umbrella on the train.
Hajlamos rá, hogy a vonaton hagyja az esernyőjét.
He is apt to leave his umbrella on the train.
Gyakran felejti a vonaton az esernyőjét.