Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tug" into Hungarian language

A "vontató" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Tug

[Vontató]
/təg/

noun

1. A sudden abrupt pull

  synonym:
 • tug
 • ,
 • jerk

1. Hirtelen hirtelen húzás

  szinonimája:
 • vontató
 • ,
 • bunkó

2. A powerful small boat designed to pull or push larger ships

  synonym:
 • tugboat
 • ,
 • tug
 • ,
 • towboat
 • ,
 • tower

2. Egy hatalmas kis hajó, amelyet nagyobb hajók húzására vagy tolására terveztek

  szinonimája:
 • vontatóhajó
 • ,
 • vontató
 • ,
 • torony

verb

1. Pull hard

 • "The prisoner tugged at the chains"
 • "This movie tugs at the heart strings"
  synonym:
 • tug

1. Húzza erősen

 • "A fogoly meghúzta a láncokat"
 • "Ez a film meghúzza a szív húrjait"
  szinonimája:
 • vontató

2. Strive and make an effort to reach a goal

 • "She tugged for years to make a decent living"
 • "We have to push a little to make the deadline!"
 • "She is driving away at her doctoral thesis"
  synonym:
 • tug
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • push
 • ,
 • drive

2. Törekedj és próbálj meg elérni egy célt

 • "Évekig húzta, hogy tisztességesen éljen"
 • "Kicsit meg kell nyomnunk a határidőt!"
 • "Doktori értekezésén halad el"
  szinonimája:
 • vontató
 • ,
 • munkaerő
 • ,
 • nyomja
 • ,
 • hajtás

3. Tow (a vessel) with a tug

 • "The tugboat tugged the freighter into the harbor"
  synonym:
 • tug

3. Vontatni ( egy hajót ) vontatóval

 • "A vontatóhajó behúzta a teherhajót a kikötőbe"
  szinonimája:
 • vontató

4. Carry with difficulty

 • "You'll have to lug this suitcase"
  synonym:
 • lug
 • ,
 • tote
 • ,
 • tug

4. Nehéz helyzetben

 • "Meg kell húznod ezt a bőröndöt"
  szinonimája:
 • lug
 • ,
 • Tote
 • ,
 • vontató

5. Move by pulling hard

 • "The horse finally tugged the cart out of the mud"
  synonym:
 • tug

5. Mozog, keményen húzva

 • "A ló végül kihúzta a kocsit a sárból"
  szinonimája:
 • vontató

6. Pull or strain hard at

 • "Each oar was tugged by several men"
  synonym:
 • tug

6. Húzza vagy feszítse meg

 • "Minden evezőt több ember vontatott"
  szinonimája:
 • vontató

7. Struggle in opposition

 • "She tugged and wrestled with her conflicts"
  synonym:
 • tug

7. Harc az ellenzékben

 • "Meghúzta és birkózott a konfliktusaival"
  szinonimája:
 • vontató