Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trouble" into Hungarian language

A "baj" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Trouble

[Hiba]
/trəbəl/

noun

1. A source of difficulty

 • "One trouble after another delayed the job"
 • "What's the problem?"
  synonym:
 • trouble
 • ,
 • problem

1. Nehézségi forrás

 • "Egy baj a másik után késleltette a munkát"
 • "Mi a probléma?"
  szinonimája:
 • baj
 • ,
 • probléma

2. An angry disturbance

 • "He didn't want to make a fuss"
 • "They had labor trouble"
 • "A spot of bother"
  synonym:
 • fuss
 • ,
 • trouble
 • ,
 • bother
 • ,
 • hassle

2. Dühös zavar

 • "Nem akart aggódni"
 • "Munkaproblémáik voltak"
 • "Egy zavaró hely"
  szinonimája:
 • bozót
 • ,
 • baj
 • ,
 • zavar
 • ,
 • szóváltás

3. An event causing distress or pain

 • "What is the trouble?"
 • "Heart trouble"
  synonym:
 • trouble

3. Szorongást vagy fájdalmat okozó esemény

 • "Mi a baj?"
 • "Szívprobléma"
  szinonimája:
 • baj

4. An effort that is inconvenient

 • "I went to a lot of trouble"
 • "He won without any trouble"
 • "Had difficulty walking"
 • "Finished the test only with great difficulty"
  synonym:
 • trouble
 • ,
 • difficulty

4. Kellemetlen erőfeszítés

 • "Nagyon sok bajba kerültem"
 • "Baj nélkül nyert"
 • "Nehéz volt járni"
 • "A tesztet csak nagy nehézségekkel fejezte be"
  szinonimája:
 • baj
 • ,
 • nehézség

5. A strong feeling of anxiety

 • "His worry over the prospect of being fired"
 • "It is not work but worry that kills"
 • "He wanted to die and end his troubles"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • trouble

5. Erős szorongás

 • "Aggódása a kirúgás lehetősége miatt"
 • "Nem munka, hanem aggodalom öl meg"
 • "Meg akart halni és véget vetni a bajainak"
  szinonimája:
 • aggódni
 • ,
 • baj

6. An unwanted pregnancy

 • "He got several girls in trouble"
  synonym:
 • trouble

6. Nem kívánt terhesség

 • "Több lány bajban van"
  szinonimája:
 • baj

verb

1. Move deeply

 • "This book upset me"
 • "A troubling thought"
  synonym:
 • disturb
 • ,
 • upset
 • ,
 • trouble

1. Mélyen mozogni

 • "Ez a könyv felzaklatott"
 • "Egy aggasztó gondolat"
  szinonimája:
 • zavar
 • ,
 • ideges
 • ,
 • baj

2. To cause inconvenience or discomfort to

 • "Sorry to trouble you, but..."
  synonym:
 • trouble
 • ,
 • put out
 • ,
 • inconvenience
 • ,
 • disoblige
 • ,
 • discommode
 • ,
 • incommode
 • ,
 • bother

2. Kellemetlenségeket vagy kellemetlenségeket okozhat

 • "Sajnálom, hogy baj van, de..."
  szinonimája:
 • baj
 • ,
 • kioltott
 • ,
 • kellemetlenségek
 • ,
 • nem bűzlik
 • ,
 • diszkomód
 • ,
 • inkommode
 • ,
 • zavar

3. Disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed

 • "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
  synonym:
 • perturb
 • ,
 • unhinge
 • ,
 • disquiet
 • ,
 • trouble
 • ,
 • cark
 • ,
 • distract
 • ,
 • disorder

3. Zavarja az elmét, nyugtalanítja, vagy aggódhat vagy riaszthat

 • "Nagyon zavart volt a hír, hogy apja súlyosan beteg volt"
  szinonimája:
 • perturb
 • ,
 • Unhinge
 • ,
 • nyugtalanság
 • ,
 • baj
 • ,
 • cark
 • ,
 • elvonja
 • ,
 • rendellenesség

4. Take the trouble to do something

 • Concern oneself
 • "He did not trouble to call his mother on her birthday"
 • "Don't bother, please"
  synonym:
 • trouble oneself
 • ,
 • trouble
 • ,
 • bother
 • ,
 • inconvenience oneself

4. Gondot okoz valami csinálására

 • Aggódni
 • "Nem gondja volt, hogy anyját születésnapjára hívja"
 • "Ne zavarja, kérlek"
  szinonimája:
 • baj magad
 • ,
 • baj
 • ,
 • zavar
 • ,
 • kellemetlenséget okoz

5. Cause bodily suffering to and make sick or indisposed

  synonym:
 • trouble
 • ,
 • ail
 • ,
 • pain

5. Testi szenvedést okozhat, beteg vagy fogyatékossá válhat

  szinonimája:
 • baj
 • ,
 • ail
 • ,
 • fájdalom

Examples of using

The trouble with the world isn't that people know too little, but they know so many things that ain't so.
A világgal nem az a baj, hogy az emberek túl keveset tudnak, hanem az, hogy sok mindent tudnak, ami nem úgy van.
I'm sorry to have caused you so much trouble.
Sajnálom, hogy ennyi kellemetlenséget okoztam neked.
The trouble with fiction... is that it makes too much sense. Reality never makes sense.
A képzelt dologgal az a gond, hogy túl sok értelme van. A valóságnak soha sincsen értelme.