Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trot" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „trot“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Trot

[Ügetés]
/trɑt/

noun

1. A slow pace of running

  synonym:
 • jog
 • ,
 • trot
 • ,
 • lope

1. Lassú futási ütem

  szinonimája:
 • kocogás
 • ,
 • ügetés
 • ,
 • lopás

2. Radicals who support trotsky's theory that socialism must be established throughout the world by continuing revolution

  synonym:
 • Trotskyite
 • ,
 • Trotskyist
 • ,
 • Trot

2. Radikálisok, akik támogatják trockij elméletét, miszerint a szocializmust az egész világon meg kell alapozni a forradalom folytatásával

  szinonimája:
 • Trockista
 • ,
 • Ügetés

3. A literal translation used in studying a foreign language (often used illicitly)

  synonym:
 • pony
 • ,
 • trot
 • ,
 • crib

3. Idegen nyelv tanulása során használt szó szerinti fordítás (gyakran illegálisan használják)

  szinonimája:
 • póni
 • ,
 • ügetés
 • ,
 • kiságy

4. A gait faster than a walk

 • Diagonally opposite legs strike the ground together
  synonym:
 • trot

4. Járás gyorsabb, mint séta

 • Átlósan ellentétes lábak csapódnak össze a talajjal
  szinonimája:
 • ügetés

verb

1. Run at a moderately swift pace

  synonym:
 • trot
 • ,
 • jog
 • ,
 • clip

1. Fuss mérsékelten gyors tempóban

  szinonimája:
 • ügetés
 • ,
 • kocogás
 • ,
 • csipesz

2. Ride at a trot

  synonym:
 • trot

2. Lovagolj egy ügetésnél

  szinonimája:
 • ügetés

3. Cause to trot

 • "She trotted the horse home"
  synonym:
 • trot

3. Ügetni ok

 • "- hazautaztatta a lovat"
  szinonimája:
 • ügetés