Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trespass" into Hungarian language

A "trespass" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Trespass

[Trespass]
/trɛspæs/

noun

1. A wrongful interference with the possession of property (personal property as well as realty), or the action instituted to recover damages

  synonym:
 • trespass

1. Jogellenes beavatkozás a ( személyes vagyon, valamint a ) ingatlan birtoklásába, vagy a kártérítés behajtására indított kereset

  szinonimája:
 • trespass

2. Entry to another's property without right or permission

  synonym:
 • trespass
 • ,
 • encroachment
 • ,
 • violation
 • ,
 • intrusion
 • ,
 • usurpation

2. Belépés egy másik ingatlanába jog vagy engedély nélkül

  szinonimája:
 • trespass
 • ,
 • behatolás
 • ,
 • megsértés
 • ,
 • bitorlás

verb

1. Enter unlawfully on someone's property

 • "Don't trespass on my land!"
  synonym:
 • trespass
 • ,
 • intrude

1. Jogellenesen lép be valaki vagyonába

 • "Ne támadj meg a földömön!"
  szinonimája:
 • trespass
 • ,
 • behatol

2. Make excessive use of

 • "You are taking advantage of my good will!"
 • "She is trespassing upon my privacy"
  synonym:
 • trespass
 • ,
 • take advantage

2. Túlzottan kihasználják

 • "Kihasználja a jó akaratomat!"
 • "Megsérti az adataimat"
  szinonimája:
 • trespass
 • ,
 • kihasználni

3. Break the law

  synonym:
 • trespass

3. Megsérti a törvényt

  szinonimája:
 • trespass

4. Commit a sin

 • Violate a law of god or a moral law
  synonym:
 • sin
 • ,
 • transgress
 • ,
 • trespass

4. Bűnt követ el

 • Megsérti isten törvényét vagy erkölcsi törvényt
  szinonimája:
 • bűn
 • ,
 • túllépés
 • ,
 • trespass

5. Pass beyond (limits or boundaries)

  synonym:
 • transgress
 • ,
 • trespass
 • ,
 • overstep

5. Túllép a ( határokon vagy határokon )

  szinonimája:
 • túllépés
 • ,
 • trespass