Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "treasury" into Hungarian language

A "kincstár" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Treasury

[Kincstár]
/trɛʒəri/

noun

1. The funds of a government or institution or individual

  synonym:
 • treasury
 • ,
 • exchequer

1. Kormány vagy intézmény vagy egyén alapjai

  szinonimája:
 • kincstár
 • ,
 • pénzügyminiszter

2. The government department responsible for collecting and managing and spending public revenues

  synonym:
 • treasury

2. Az állami bevételek beszedéséért, kezeléséért és kiadásáért felelős kormányzati szerv

  szinonimája:
 • kincstár

3. Negotiable debt obligations of the united states government which guarantees that interest and principal payments will be paid on time

  synonym:
 • Treasury
 • ,
 • Treasury obligations

3. Az egyesült államok kormányának átruházható adósságkötelezettségei, amelyek garantálják, hogy a kamatot és a tőkeösszegeket időben kifizetik

  szinonimája:
 • Kincstár
 • ,
 • Kincstári kötelezettségek

4. The british cabinet minister responsible for economic strategy

  synonym:
 • Treasury
 • ,
 • First Lord of the Treasury

4. A gazdasági stratégiáért felelős brit kabinet miniszter

  szinonimája:
 • Kincstár
 • ,
 • A Kincstár első ura

5. The federal department that collects revenue and administers federal finances

 • The treasury department was created in 1789
  synonym:
 • Department of the Treasury
 • ,
 • Treasury Department
 • ,
 • Treasury
 • ,
 • United States Treasury

5. A szövetségi osztály, amely bevételt gyűjt és a szövetségi pénzügyeket kezeli

 • A kincstári osztályt 1789-ben hozták létre
  szinonimája:
 • Pénzügyminisztérium
 • ,
 • Kincstár
 • ,
 • Egyesült Államok Kincstára

6. A depository (a room or building) where wealth and precious objects can be kept safely

  synonym:
 • treasury

6. Letétkezelő ( szoba vagy épület ) ahol a vagyon és az értékes tárgyak biztonságosan tárolhatók

  szinonimája:
 • kincstár