Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Tread magyar nyelvre

EnglishHungarian

Tread

/trɛd/

noun

1. A step in walking or running

  synonym:
 • pace
 • ,
 • stride
 • ,
 • tread

1. Egy lépés a séta vagy a futás során

  szinonimája:
 • ütem
 • ,
 • lépésről lépésre
 • ,
 • futófelület

2. The grooved surface of a pneumatic tire

  synonym:
 • tread

2. A pneumatikus gumiabroncs hornyolt felülete

  szinonimája:
 • futófelület

3. The part (as of a wheel or shoe) that makes contact with the ground

  synonym:
 • tread

3. A kerék vagy cipő ( része, amely érintkezésbe kerül a talajjal

  szinonimája:
 • futófelület

4. Structural member consisting of the horizontal part of a stair or step

  synonym:
 • tread

4. Szerkezeti elem, amely egy lépcső vagy lépcső vízszintes részéből áll

  szinonimája:
 • futófelület

verb

1. Put down or press the foot, place the foot

 • "For fools rush in where angels fear to tread"
 • "Step on the brake"
  synonym:
 • step
 • ,
 • tread

1. Tegye le vagy nyomja meg a lábát, tegye a lábát

 • "Mert a bolondok rohannak oda, ahol az angyalok félnek futni"
 • "Lépj a fékre"
  szinonimája:
 • lépés
 • ,
 • futófelület

2. Tread or stomp heavily or roughly

 • "The soldiers trampled across the fields"
  synonym:
 • tread
 • ,
 • trample

2. Futófelület vagy ütés erősen vagy durván

 • "A katonák csapkodtak át a mezőkön"
  szinonimája:
 • futófelület
 • ,
 • csapda

3. Crush as if by treading on

 • "Tread grapes to make wine"
  synonym:
 • tread

3. Összetörni, mintha tovább lépne

 • "Futó szőlő bor készítéséhez"
  szinonimája:
 • futófelület

4. Brace (an archer's bow) by pressing the foot against the center

  synonym:
 • tread

4. Rögzítse ( egy íjász íját ) úgy, hogy a lábát a középponthoz nyomja

  szinonimája:
 • futófelület

5. Apply (the tread) to a tire

  synonym:
 • tread

5. Alkalmazza a ( futófelületet ) gumiabroncsra

  szinonimája:
 • futófelület

6. Mate with

 • "Male birds tread the females"
  synonym:
 • tread

6. Társ

 • "Férfi madarak a nőstényeket futtatják"
  szinonimája:
 • futófelület