Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Transport magyar nyelvre

EnglishHungarian

Transport

/trænspɔrt/

noun

1. Something that serves as a means of transportation

  synonym:
 • conveyance
 • ,
 • transport

1. Valami, amely szállítási eszközként szolgál

  szinonimája:
 • szállítószalag
 • ,
 • szállítás

2. An exchange of molecules (and their kinetic energy and momentum) across the boundary between adjacent layers of a fluid or across cell membranes

  synonym:
 • transport

2. Molekulák cseréje ( és kinetikus energiájuk és lendületük ) a folyadék szomszédos rétegei közötti határon vagy a sejtmembránokon

  szinonimája:
 • szállítás

3. The commercial enterprise of moving goods and materials

  synonym:
 • transportation
 • ,
 • shipping
 • ,
 • transport

3. Áruk és anyagok mozgatásával foglalkozó kereskedelmi vállalkozás

  szinonimája:
 • szállítás
 • ,
 • szállítás
 • ,
 • szállítás

4. A state of being carried away by overwhelming emotion

 • "Listening to sweet music in a perfect rapture"- charles dickens
  synonym:
 • ecstasy
 • ,
 • rapture
 • ,
 • transport
 • ,
 • exaltation
 • ,
 • raptus

4. Egy olyan állapot, amelyet elárasztó érzelmek hordoznak

 • "Édes zenét hallgatva tökéletes elragadtatásban" - charles dickens
  szinonimája:
 • ecstasy
 • ,
 • elragadtatás
 • ,
 • szállítás
 • ,
 • felmagasztalás
 • ,
 • Raptus

5. A mechanism that transports magnetic tape across the read/write heads of a tape playback/recorder

  synonym:
 • tape drive
 • ,
 • tape transport
 • ,
 • transport

5. Egy olyan mechanizmus, amely a mágnesszalagot továbbítja a szalagos lejátszás / felvevő olvasási / írási fejein

  szinonimája:
 • szalagos meghajtó
 • ,
 • szalag szállítás
 • ,
 • szállítás

6. The act of moving something from one location to another

  synonym:
 • transportation
 • ,
 • transport
 • ,
 • transfer
 • ,
 • transferral
 • ,
 • conveyance

6. Valami egyik helyről a másikra történő áthelyezése

  szinonimája:
 • szállítás
 • ,
 • szállítás
 • ,
 • átutalás
 • ,
 • átruházás
 • ,
 • szállítószalag

verb

1. Move something or somebody around

 • Usually over long distances
  synonym:
 • transport

1. Mozgatni valamit vagy valakit

 • Általában nagy távolságokon
  szinonimája:
 • szállítás

2. Move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body

 • "You must carry your camping gear"
 • "Carry the suitcases to the car"
 • "This train is carrying nuclear waste"
 • "These pipes carry waste water into the river"
  synonym:
 • transport
 • ,
 • carry

2. Mozoghat támasztva, akár járműben, akár a kezében, vagy a testén

 • "A kempingfelszerelést hordoznia kell"
 • "Viszi a bőröndöket az autóba"
 • "Ez a vonat nukleáris hulladékot szállít"
 • "Ezek a csövek szennyvízt szállítanak a folyóba"
  szinonimája:
 • szállítás
 • ,
 • hord

3. Hold spellbound

  synonym:
 • enchant
 • ,
 • enrapture
 • ,
 • transport
 • ,
 • enthrall
 • ,
 • ravish
 • ,
 • enthral
 • ,
 • delight

3. Tartsa be a helyesírást

  szinonimája:
 • elbűvölő
 • ,
 • elragadtatás
 • ,
 • szállítás
 • ,
 • enthrall
 • ,
 • ravish
 • ,
 • enthral
 • ,
 • öröm

4. Transport commercially

  synonym:
 • transport
 • ,
 • send
 • ,
 • ship

4. Kereskedelmi szállítás

  szinonimája:
 • szállítás
 • ,
 • küld
 • ,
 • hajó

5. Send from one person or place to another

 • "Transmit a message"
  synonym:
 • transmit
 • ,
 • transfer
 • ,
 • transport
 • ,
 • channel
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

5. Küld egy személyről vagy helyről a másikra

 • "Üzenet továbbítása"
  szinonimája:
 • továbbít
 • ,
 • átutalás
 • ,
 • szállítás
 • ,
 • csatorna
 • ,
 • csatornáz
 • ,
 • csatornáz

Examples of using

It's talking about how, thanks to air transport, we've lost the sense of 'season' for foodstuffs.
Arról beszél, hogy a légi szállításnak köszönhetően, hogy vesztettük el az ételek iránti szezonális érzékünket.