Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "translate" into Hungarian language

A "fordítás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Translate

[Fordít]
/trænzlet/

verb

1. Restate (words) from one language into another language

  • "I have to translate when my in-laws from austria visit the u.s."
  • "Can you interpret the speech of the visiting dignitaries?"
  • "She rendered the french poem into english"
  • "He translates for the u.n."
    synonym:
  • translate
  • ,
  • interpret
  • ,
  • render

1. Ismételje meg a ( szavakat ) egyik nyelvről a másikra

  • "Fordítanom kell, amikor az osztrák törvényem meglátogatja az egyesült államokat."
  • "Meg tudja értelmezni a látogató méltóságok beszédét?"
  • "Angolul tette a francia verset"
  • "Az egyesült államok számára fordít."
    szinonimája:
  • fordító
  • ,
  • értelmező
  • ,
  • render

2. Change from one form or medium into another

  • "Braque translated collage into oil"
    synonym:
  • translate
  • ,
  • transform

2. Változás egyik formáról vagy közegről a másikra

  • "Braque lefordított kollázs olajba"
    szinonimája:
  • fordító
  • ,
  • transzformáció

3. Make sense of a language

  • "She understands french"
  • "Can you read greek?"
    synonym:
  • understand
  • ,
  • read
  • ,
  • interpret
  • ,
  • translate

3. Értsd meg a nyelvet

  • "Megérti a franciát"
  • "- el tudod olvasni görögül?"
    szinonimája:
  • megért
  • ,
  • olvas
  • ,
  • értelmező
  • ,
  • fordító

4. Bring to a certain spiritual state

    synonym:
  • translate

4. Hozzon egy bizonyos szellemi állapotba

    szinonimája:
  • fordító

5. Change the position of (figures or bodies) in space without rotation

    synonym:
  • translate

5. Változtassa meg a ( figurák vagy testek ) helyzetét térben forgás nélkül

    szinonimája:
  • fordító

6. Be equivalent in effect

  • "The growth in income translates into greater purchasing power"
    synonym:
  • translate

6. Gyakorlatilag egyenértékűnek kell lennie

  • "A jövedelem növekedése nagyobb vásárlóerővé válik"
    szinonimája:
  • fordító

7. Be translatable, or be translatable in a certain way

  • "Poetry often does not translate"
  • "Tolstoy's novels translate well into english"
    synonym:
  • translate

7. Fordíthatónak vagy bizonyos módon fordíthatónak kell lennie

  • "A költészet gyakran nem fordítja"
  • "Tolstoy regényei jól fordítják angolul"
    szinonimája:
  • fordító

8. Subject to movement in which every part of the body moves parallel to and the same distance as every other point on the body

    synonym:
  • translate

8. Olyan mozgásnak van kitéve, amelyben a test minden része párhuzamosan és ugyanolyan távolságban mozog, mint a test minden más pontja

    szinonimája:
  • fordító

9. Express, as in simple and less technical language

  • "Can you translate the instructions in this manual for a layman?"
  • "Is there a need to translate the psychiatrist's remarks?"
    synonym:
  • translate

9. Kifejezze, mint az egyszerű és kevésbé technikai nyelven

  • "Le tudja fordítani a kézikönyvben szereplő utasításokat egy laikus számára?"
  • "Szükség van-e a pszichiáter észrevételeinek lefordítására?"
    szinonimája:
  • fordító

10. Determine the amino-acid sequence of a protein during its synthesis by using information on the messenger rna

    synonym:
  • translate

10. Meghatározza a fehérje aminosavszekvenciáját szintézise során az üzenetküldő rns-re vonatkozó információk felhasználásával

    szinonimája:
  • fordító

Examples of using

I sat down to translate the sentence shown on the main page to my native language, and half an hour and two dozen sentences later I had to convince myself to stop.
Leültem, hogy lefordítsam a főoldalon megjelenített mondatot az anyanyelvemre, és fél óra s két tucat mondat után meg kellett győznöm magam, hogy álljak le.
To translate is to betray.
A fordítás: árulás.
I didn't literally translate from English into Japanese.
Nem szó szerint fordítottam angolból japánba.