Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Tier magyar nyelvre

EnglishHungarian

Tier

/tir/

noun

1. A relative position or degree of value in a graded group

 • "Lumber of the highest grade"
  synonym:
 • grade
 • ,
 • level
 • ,
 • tier

1. Relatív helyzet vagy értékfok egy osztályozott csoportban

 • "A legmagasabb fokozatú szám"
szinonimája:
 • fokozat,
 • szint,
 • szint

2. Any one of two or more competitors who tie one another

  synonym:
 • tier

2. Kettő vagy több versenyző közül bármelyik, aki köti egymást

szinonimája:
 • szint

3. A worker who ties something

  synonym:
 • tier
 • ,
 • tier up

3. Egy munkavállaló, aki valamit köt

szinonimája:
 • szint,
 • fel

4. Something that is used for tying

 • "The sail is fastened to the yard with tiers"
  synonym:
 • tier

4. Valami, amit árukapcsolásra használnak

 • "A vitorlát az udvarra rögzítik szintekkel"
szinonimája:
 • szint

5. One of two or more layers one atop another

 • "Tier upon tier of huge casks"
 • "A three-tier wedding cake"
  synonym:
 • tier

5. Kettő vagy több réteg közül az egyik a másik tetején van

 • "A hatalmas hordók szintjén"
 • "Háromlépcsős esküvői torta"
szinonimája:
 • szint