Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tidy" into Hungarian language

A "rendezett" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Tidy

[rendezett]
/taɪdi/

noun

1. Receptacle that holds odds and ends (as sewing materials)

  synonym:
 • tidy

1. Edény, amely megtartja az esélyeket és véget ér ( varróanyagokként )

  szinonimája:
 • takarít

verb

1. Put (things or places) in order

 • "Tidy up your room!"
  synonym:
 • tidy
 • ,
 • tidy up
 • ,
 • clean up
 • ,
 • neaten
 • ,
 • straighten
 • ,
 • straighten out
 • ,
 • square away

1. Tegye ( dolgokat vagy helyeket ) rendbe

 • "Tisztítsa meg a szobáját!"
  szinonimája:
 • takarít
 • ,
 • takarítsd meg
 • ,
 • tisztítsd meg
 • ,
 • ügyesen
 • ,
 • kiegyenesedik
 • ,
 • négyzet alakú

adjective

1. Marked by order and cleanliness in appearance or habits

 • "A tidy person"
 • "A tidy house"
 • "A tidy mind"
  synonym:
 • tidy

1. Rend és megjelenés vagy szokások tisztasága jellemzi

 • "Rendezett ember"
 • "Rendezett ház"
 • "Rendezett elme"
  szinonimája:
 • takarít

2. (of hair) neat and tidy

 • "A nicely kempt beard"
  synonym:
 • kempt
 • ,
 • tidy

2. ( haj ) ügyes és rendezett

 • "Szépen kempt szakáll"
  szinonimája:
 • kempt
 • ,
 • takarít

3. Large in amount or extent or degree

 • "It cost a considerable amount"
 • "A goodly amount"
 • "Received a hefty bonus"
 • "A respectable sum"
 • "A tidy sum of money"
 • "A sizable fortune"
  synonym:
 • goodly
 • ,
 • goodish
 • ,
 • healthy
 • ,
 • hefty
 • ,
 • respectable
 • ,
 • sizable
 • ,
 • sizeable
 • ,
 • tidy

3. Nagy mennyiségben, mértékben vagy fokban

 • "Jelentős összeget fizetett"
 • "Jó összeg"
 • "Erős bónuszt kapott"
 • "Tiszteletreméltó összeg"
 • "Rendezett pénzösszeg"
 • "Nagyszerű vagyon"
  szinonimája:
 • jóvoltából
 • ,
 • ,
 • egészséges
 • ,
 • izmos
 • ,
 • tiszteletreméltó
 • ,
 • méretezhető
 • ,
 • nagyítható
 • ,
 • takarít

Examples of using

She made him tidy his room.
Rendbe tetette vele a szobáját.