Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Ticket magyar nyelvre

EnglishHungarian

Ticket

/tɪkət/

noun

1. A commercial document showing that the holder is entitled to something (as to ride on public transportation or to enter a public entertainment)

  synonym:
 • ticket

1. Kereskedelmi okmány, amely igazolja, hogy a birtokos jogosult valamire ( tömegközlekedéssel vagy nyilvános szórakoztatással való belépéshez )

szinonimája:
 • jegy

2. A label written or printed on paper, cardboard, or plastic that is attached to something to indicate its owner, nature, price, etc.

  synonym:
 • tag
 • ,
 • ticket

2. Papírra, kartonra vagy műanyagra írt vagy nyomtatott címke, amelyet valamihez csatolnak, hogy jelezzék annak tulajdonosát, természetét, árát stb.

szinonimája:
 • címke,
 • jegy

3. A summons issued to an offender (especially to someone who violates a traffic regulation)

  synonym:
 • ticket

3. ( bűncselekmény elkövetőjének adott idézés, különösen olyan személy számára, aki megsérti a forgalmi szabályozást )

szinonimája:
 • jegy

4. A list of candidates nominated by a political party to run for election to public offices

  synonym:
 • slate
 • ,
 • ticket

4. A politikai párt által kinevezett jelöltek listája a közhivatalok megválasztására

szinonimája:
 • pala,
 • jegy

5. The appropriate or desirable thing

 • "This car could be just the ticket for a small family"
  synonym:
 • ticket
 • ,
 • just the ticket

5. A megfelelő vagy kívánatos dolog

 • "Ez az autó csak jegy lehet egy kis család számára"
szinonimája:
 • jegy,
 • csak a jegy

verb

1. Issue a ticket or a fine to as a penalty

 • "I was fined for parking on the wrong side of the street"
 • "Move your car or else you will be ticketed!"
  synonym:
 • ticket
 • ,
 • fine

1. Jegyet vagy pénzbírságot szab ki büntetésként

 • "Bírságot kaptam az utca rossz oldalán történő parkolásért"
 • "Mozgatja autóját, különben jegyet kap!"
szinonimája:
 • jegy,
 • finom

2. Provide with a ticket for passage or admission

 • "Ticketed passengers can board now"
  synonym:
 • ticket

2. Jegyet kell biztosítani az áthaladásra vagy a belépésre

 • "A jegyzett utasok most felszállhatnak"
szinonimája:
 • jegy

Examples of using

I bought a return ticket.
Menettérti jegyet vettem.
This ticket allows two people to enter.
Ezzel a jeggyel két személy léphet be.
This ticket allows two people to enter.
Ez a jegy két személyre szól.