Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ti" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „ti“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Ti

[Ti]
/ti/

noun

1. A light strong grey lustrous corrosion-resistant metallic element used in strong lightweight alloys (as for airplane parts)

 • The main sources are rutile and ilmenite
  synonym:
 • titanium
 • ,
 • Ti
 • ,
 • atomic number 22

1. Könnyű, erős szürke, fényes korrózióálló fémelem, amelyet erős, könnyű ötvözetekben használnak (mint a repülőgép-alkatrészek esetében)

 • A fő források a rutil és az ilmenit
  szinonimája:
 • titanium
 • ,
 • Ti
 • ,
 • 22-es rendszám

2. Shrub with terminal tufts of elongated leaves used locally for thatching and clothing

 • Thick sweet roots are used as food
 • Tropical southeastern asia, australia and hawaii
  synonym:
 • ti
 • ,
 • Cordyline terminalis

2. Cserje hosszúkás levelek végcsomóival, amelyeket helyben használnak nádfedéshez és ruházathoz

 • A vastag édes gyökereket élelmiszerként használják
 • Trópusi délkelet-ázsia, ausztrália és hawaii
  szinonimája:
 • ti
 • ,
 • Cordyline terminálok

3. The syllable naming the seventh (subtonic) note of any musical scale in solmization

  synonym:
 • ti
 • ,
 • te
 • ,
 • si

3. Bármely zenei skála hetedik (szubtonikus) hangját megnevező szótag szolmizációban

  szinonimája:
 • ti
 • ,
 • te
 • ,
 • si