Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thin" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „vékony“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Thin

[Vékony]
/θɪn/

verb

1. Lose thickness

 • Become thin or thinner
  synonym:
 • thin

1. Vastagságot veszíteni

 • Vékony vagy vékonyabb lesz
  szinonimája:
 • vékony

2. Make thin or thinner

 • "Thin the solution"
  synonym:
 • thin

2. Vékony vagy vékonyabb legyen

 • "„vékony a megoldás“"
  szinonimája:
 • vékony

3. Lessen the strength or flavor of a solution or mixture

 • "Cut bourbon"
  synonym:
 • dilute
 • ,
 • thin
 • ,
 • thin out
 • ,
 • reduce
 • ,
 • cut

3. Csökkentse az oldat vagy keverék erősségét vagy ízét

 • "„vágd bourbont“"
  szinonimája:
 • híg
 • ,
 • vékony
 • ,
 • vékonyít
 • ,
 • csökkent
 • ,
 • vág

4. Take off weight

  synonym:
 • reduce
 • ,
 • melt off
 • ,
 • lose weight
 • ,
 • slim
 • ,
 • slenderize
 • ,
 • thin
 • ,
 • slim down

4. Vegye le a súlyt

  szinonimája:
 • csökkent
 • ,
 • elolvad
 • ,
 • fogyni
 • ,
 • karcsú
 • ,
 • karcsúsít
 • ,
 • vékony

adjective

1. Of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section

 • "Thin wire"
 • "A thin chiffon blouse"
 • "A thin book"
 • "A thin layer of paint"
  synonym:
 • thin

1. Viszonylag kis kiterjedésű az egyik felülettől az ellenkezőig vagy keresztmetszetben

 • "„vékony vezeték“"
 • "„egy vékony sifon blúz“"
 • "„egy vékony könyv“"
 • "„egy vékony festékréteg“"
  szinonimája:
 • vékony

2. Lacking excess flesh

 • "You can't be too rich or too thin"
 • "Yon cassius has a lean and hungry look"-shakespeare
  synonym:
 • thin
 • ,
 • lean

2. A felesleges hús hiánya

 • "„nem lehetsz túl gazdag vagy túl vékony“"
 • "„yon cassiusnak sovány és éhes tekintete van“ - shakespeare
  szinonimája:
 • vékony
 • ,
 • sovány

3. Very narrow

 • "A thin line across the page"
  synonym:
 • slender
 • ,
 • thin

3. Nagyon keskeny

 • "„egy vékony vonal az oldalon“"
  szinonimája:
 • karcsú
 • ,
 • vékony

4. Not dense

 • "A thin beard"
 • "Trees were sparse"
  synonym:
 • sparse
 • ,
 • thin

4. Nem sűrű

 • "„egy vékony szakáll“"
 • "„ritkák voltak a fák“"
  szinonimája:
 • gyér
 • ,
 • vékony

5. Relatively thin in consistency or low in density

 • Not viscous
 • "Air is thin at high altitudes"
 • "A thin soup"
 • "Skimmed milk is much thinner than whole milk"
 • "Thin oil"
  synonym:
 • thin

5. Viszonylag vékony konzisztencia vagy alacsony sűrűség

 • Nem viszkózus
 • "„nagy magasságban vékony a levegő“"
 • "„egy vékony leves“"
 • "„a fölözött tej sokkal vékonyabb, mint a teljes tej“"
 • "„vékony olaj“"
  szinonimája:
 • vékony

6. (of sound) lacking resonance or volume

 • "A thin feeble cry"
  synonym:
 • thin

6. (hang), amelyből hiányzik a rezonancia vagy a hangerő

 • "„egy vékony, gyenge kiáltás“"
  szinonimája:
 • vékony

7. Lacking spirit or sincere effort

 • "A thin smile"
  synonym:
 • thin

7. Szellem vagy őszinte erőfeszítés hiánya

 • "„egy vékony mosoly“"
  szinonimája:
 • vékony

8. Lacking substance or significance

 • "Slight evidence"
 • "A tenuous argument"
 • "A thin plot"
 • A fragile claim to fame"
  synonym:
 • flimsy
 • ,
 • fragile
 • ,
 • slight
 • ,
 • tenuous
 • ,
 • thin

8. Hiányzik a lényeg vagy a jelentőség

 • "„enyhe bizonyíték“"
 • "„gyenge érv“"
 • "„egy vékony telek“"
 • Törékeny igény a hírnévre“"
  szinonimája:
 • gyenge
 • ,
 • törékeny
 • ,
 • enyhe
 • ,
 • vékony

adverb

1. Without viscosity

 • "The blood was flowing thin"
  synonym:
 • thinly
 • ,
 • thin

1. Viszkozitás nélkül

 • "„a vér vékonyan folyt“"
  szinonimája:
 • vékonyan
 • ,
 • vékony

Examples of using

Tom has thin lips.
Tomnak keskeny a szája.
She was as thin as a rail.
A hölgy deszka-soványságú volt.
She was as thin as a rail.
A hölgy vézna volt.