Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tendency" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „hajlam“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Tendency

[Hajlamosság]
/tɛndənsi/

noun

1. An attitude of mind especially one that favors one alternative over others

 • "He had an inclination to give up too easily"
 • "A tendency to be too strict"
  synonym:
 • inclination
 • ,
 • disposition
 • ,
 • tendency

1. Különösen olyan lelkiállapot, amely az egyik alternatívát részesíti előnyben másokkal szemben

 • "„hajlama volt túl könnyen feladni“"
 • "„túl szigorú hajlam“"
  szinonimája:
 • hajlásszög
 • ,
 • diszpozíció
 • ,
 • hajlamosság

2. An inclination to do something

 • "He felt leanings toward frivolity"
  synonym:
 • leaning
 • ,
 • propensity
 • ,
 • tendency

2. Hajlam arra, hogy tegyen valamit

 • "„hajlamot érzett a komolytalanság felé“"
  szinonimája:
 • hajló
 • ,
 • hajlam
 • ,
 • hajlamosság

3. A characteristic likelihood of or natural disposition toward a certain condition or character or effect

 • "The alkaline inclination of the local waters"
 • "Fabric with a tendency to shrink"
  synonym:
 • tendency
 • ,
 • inclination

3. Egy bizonyos állapot, jelleg vagy hatás jellemző valószínűsége vagy természetes beállítottsága

 • "„a helyi vizek lúgos dőlése“"
 • "„zsugorodásra hajlamos szövet“"
  szinonimája:
 • hajlamosság
 • ,
 • hajlásszög

4. A general direction in which something tends to move

 • "The shoreward tendency of the current"
 • "The trend of the stock market"
  synonym:
 • tendency
 • ,
 • trend

4. Általános irány, amelybe valami hajlamos elmozdulni

 • "„az áramlat part menti tendenciája“"
 • "„a tőzsde trendje“"
  szinonimája:
 • hajlamosság
 • ,
 • trend

Examples of using

People have the tendency to speak more loudly when they get excited.
Az emberek hajlamosak hangosabban beszélni ha izgatottá válnak.