Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Temporal magyar nyelvre

EnglishHungarian

Temporal

/tɛmpərəl/

noun

1. The semantic role of the noun phrase that designates the time of the state or action denoted by the verb

  synonym:
 • temporal role
 • ,
 • temporal

1. A főnév kifejezés szemantikai szerepe, amely az ige által megjelölt állapot vagy cselekvés idejét jelöli

szinonimája:
 • időbeli szerep,
 • időbeli

adjective

1. Not eternal

 • "Temporal matters of but fleeting moment"- f.d.roosevelt
  synonym:
 • temporal

1. Nem örök

 • "Időbeli ügyek, de átmeneti pillanat" - f.d.roosevelt
szinonimája:
 • időbeli

2. Of or relating to or limited by time

 • "Temporal processing"
 • "Temporal dimensions"
 • "Temporal and spacial boundaries"
 • "Music is a temporal art"
  synonym:
 • temporal

2. Vagy időben vagy azzal kapcsolatban

 • "Időbeli feldolgozás"
 • "Időbeli dimenziók"
 • "Időbeli és térbeli határok"
 • "A zene egy időbeli művészet"
szinonimája:
 • időbeli

3. Of or relating to the temples (the sides of the skull behind the orbit)

 • "Temporal bone"
  synonym:
 • temporal

3. Templomok vagy azokkal kapcsolatban ( a koponya oldala a pálya mögött )

 • "Időbeli csont"
szinonimája:
 • időbeli

4. Characteristic of or devoted to the temporal world as opposed to the spiritual world

 • "Worldly goods and advancement"
 • "Temporal possessions of the church"
  synonym:
 • worldly
 • ,
 • secular
 • ,
 • temporal

4. Az időbeli világ jellemzője vagy odaadó, szemben a szellemi világgal

 • "Világi javak és haladás"
 • "Az egyház időbeli vagyona"
szinonimája:
 • világviszonyú,
 • világi,
 • időbeli

5. Of this earth or world

 • "Temporal joys"
 • "Our temporal existence"
  synonym:
 • temporal

5. Ennek a földnek vagy a világnak

 • "Időbeli örömök"
 • "Időbeli létezésünk"
szinonimája:
 • időbeli