Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "target" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „cél“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Target

[Célpont]
/tɑrgət/

noun

1. A reference point to shoot at

 • "His arrow hit the mark"
  synonym:
 • target
 • ,
 • mark

1. Egy referenciapont, amire lőni kell

 • "„a nyila célba ért“"
  szinonimája:
 • célpont
 • ,
 • jel

2. A person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence

 • "He fell prey to muggers"
 • "Everyone was fair game"
 • "The target of a manhunt"
  synonym:
 • prey
 • ,
 • quarry
 • ,
 • target
 • ,
 • fair game

2. Olyan személy, aki valamilyen ellenséges személy vagy befolyás támadásának célja (különösen gúny vagy kizsákmányolás áldozata)

 • "„rablók prédájává vált“"
 • "„mindenki tisztességes játék volt“"
 • "„az embervadászat célpontja“"
  szinonimája:
 • zsákmány
 • ,
 • kőfejtő
 • ,
 • célpont
 • ,
 • tisztességes játék

3. The location of the target that is to be hit

  synonym:
 • target
 • ,
 • target area

3. Az eltalálandó célpont helye

  szinonimája:
 • célpont
 • ,
 • célterület

4. Sports equipment consisting of an object set up for a marksman or archer to aim at

  synonym:
 • target
 • ,
 • butt

4. Sportfelszerelés, amely egy lövész vagy íjász számára beállított tárgyból áll

  szinonimája:
 • célpont
 • ,
 • fenék

5. The goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

 • "The sole object of her trip was to see her children"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • object
 • ,
 • objective
 • ,
 • target

5. Az elérni kívánt cél (és amelyről úgy gondolják, hogy elérhető)

 • "„útjának egyetlen célja az volt, hogy lássa gyermekeit“"
  szinonimája:
 • cél
 • ,
 • tárgy
 • ,
 • célkitűzés
 • ,
 • célpont

verb

1. Intend (something) to move towards a certain goal

 • "He aimed his fists towards his opponent's face"
 • "Criticism directed at her superior"
 • "Direct your anger towards others, not towards yourself"
  synonym:
 • target
 • ,
 • aim
 • ,
 • place
 • ,
 • direct
 • ,
 • point

1. Szándékában áll (valami) egy bizonyos cél felé haladni

 • "„az öklét ellenfele arca felé irányította“"
 • "„a felettesére irányuló kritika“"
 • "„dühödet mások felé irányítsd, ne magad felé“"
  szinonimája:
 • célpont
 • ,
 • cél
 • ,
 • hely
 • ,
 • közvetlen
 • ,
 • pont